Vantaankosken kaavarunko

Kaavarunko ohjaa alueen suunnittelua ja asemakaavoitusta. Työllä varmistetaan elinvoimaisen työpaikka-alueen tulevaisuus, nykyisten asuinalueiden viihtyisyys ja turvallisuus, eri liikkumismuotojen sujuvuus sekä eri tekijöiden hyvä yhteensovittaminen. Työssä esitetään ideoita siitä, miten työpaikka-aluetta voidaan tiivistää ja kehittää parhaalla mahdollisella. Alueesta halutaan rakentuvan miellyttävä kaupunkiympäristö, joka on omaleimainen ja tunnistettava. Työn yhteydessä tehdään tarvittavia alueellisia selvityksiä mm. luontoon ja liikenteeseen liittyen.

Vantaankosken kaavarunkotyön lähtökohtia esitellään asukastilaisuudessa ti 29.8.2017 klo 18-20, Sanomalassa, Hämeenkylän koulun ruokalassa, Otsikkotie 1.

Suunnittelualue rajautuu pohjoisessa Kehä III:een ja etelässä Matkatiehen, Martinkyläntiehen, Laajakorvenkujaan sekä Martinlaakson liikuntapuiston ja Kivimäenpuiston eteläreunaan. Idässä alueen tarkastelu rajoittuu Hämeenlinnanväylään ja lännessä Kehä III:een ja Pärispruunpuistoon.

Käsiteltäviä teemoja ovat muun muassa:

Elinvoimainen työpaikka-alue

 • Millainen tulevaisuuden työpaikka-alue? Ideakilpailun ehdotusten hyödyntäminen
 • Mitkä ovat Vantaankosken erityispiirteet? Vahvuudet pääkaupunkiseudulla?
 • Eri toimijoiden synergiset edut, työtilojen väliaikaiskäyttö ja joustavuus

Kaupunkikuva

 • Täydennysrakentaminen ja tehokkuus, toimintojen mitoitus, kaavatalous
 • Kaupunkikuva, arkkitehtuuri, rakennusperintö
 • Yhteiskäyttöiset tilat ja pysäköinti
 • Rakennetun ympäristön ympäristövaikutusten arviointi

Vihreä infrastruktuuri

 • Viheraluejärjestelmän määrittely, missä julkiset ulkotilat ja ulkoilureitit
 • Viihtyisät ulkotilat, viherrakenne, hulevesien hallinta
 • Liikenne, katutilojen luonne, melu ja pienhiukkaset
 • Muut yhdyskuntatekniset verkostot

Palvelut

 • Mitä julkisia ja yksityisiä palveluita alueella tulisi/ voisi olla?

Lähtökohdat

Vantaankoski sijaitsee liikenteellisesti erinomaisella paikalla Kehäradan ja Kehä III:n varrella Hämeenlinnanväylän länsipuolella. Yhteydet Helsingin keskustaan, lentoasemalle ja muualle pääkaupunkiseudulle ovat erinomaiset. Vantaankoskella on noin 3600 työpaikkaa ja siellä on noin 140 asukasta.

Alueella sijaitsee rakennusperintökohteita (Suuri rantatie, Sanomala, Övre Månsas, kilometripylväs), historiallisen ajan (kalkkikivilouhokset, sekä kalkinpolttouuni) ja esihistoriallisen ajan muinaisjäännöksiä (kivikautinen asuinpaikka). Edellä mainituista kohteista on tehty selvityksiä ja ne tullaan huomioimaan suunnittelussa.