Tiedote varhaiskasvatuksen huoltajille 3.8.2020

Vantaan varhaiskasvatuksessa kesän toimintakausi on päättymässä ja uusi toimintakausi käynnistyy. Kaikki päiväkodit, avoimet päiväkodit ja asukaspuistot ovat jälleen avoinna 3.8.2020 ja kerhotoiminta käynnistyy 13.8.2020. Haluamme toivottaa lämpimästi kaikki lapset ja perheet palveluidemme piiriin kesän lomakauden jälkeen.

Varhaiskasvatuslaki sekä lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annettu laki muuttuvat 1.8.2020. Varhaiskasvatuslain muutos tarkoittaa sitä, että kaikilla lapsilla on subjektiivinen oikeus kokoaikaiseen varhaiskasvatukseen. Vantaalla lakiuudistus ei tuo muutosta nykytilanteeseen, koska Vantaalla kaikilla lapsilla on ollut oikeus kokoaikaiseen varhaiskasvatukseen jo ennen lakimuutosta, vuodesta 2018.

Koronakevään aikana osa lapsista on ollut pois varhaiskasvatuksesta ja esiopetuksesta hyvinkin pitkään, jolloin lapsen varhaiskasvatukseen palaamiseen on syytä kiinnittää erityistä huomiota. Huoltajilla voi olla tarvetta keskustelulle lapsensa tilanteesta, jolloin voi varata ylimääräisiä keskusteluaikoja varhaiskasvatuksen henkilöstön kanssa.

Uusien lasten varhaiskasvatuksessa/esiopetuksessa aloittaminen ja tutustumiskäytännöt

Poikkeusolojen vuoksi keväällä/kesän aikana uusien lasten tutustumisvierailut uuteen varhaiskasvatuspaikaan ovat saattaneet jäädä kokonaan pois. Vantaalla on ollut käytössä lapsen varhaiskasvatuksessa aloittamiseen toimintamalli, jota sovelletaan uuden toimintakauden alkaessa hygieniakäytäntöjä noudattaen.

Syyskaudella varhaiskasvatukseen/esiopetukseen tutustumista voidaan toteuttaa mahdollisimman pitkälle ulkotiloissa. Sen lisäksi tutustumisista voidaan toteuttaa huoltajien ja henkilöstön kesken mahdollisuuksien mukaan etäyhteyksiä/tiedotteita hyödyntämällä. Tutustumisjakson aikana huoltaja saa tutustua yhdessä lapsen kanssa varhaiskasvatuksen tiloihin, lapsiryhmän toimintaan, henkilöstöön ja muihin lapsiin. Huoltajia kannustetaan käymään lastensa kanssa leikkimässä päiväkodin pihalla myös toiminta-ajan päätyttyä.

Syyskaudella huoltajat ja lapset voivat käydä tutustumassa Vantaalla varhaiskasvatuspaikan sisätiloihin henkilöstön ohjaamana, hygieniaohjeistuksia noudattaen. Vantaalla sisätiloissa tapahtuvana tutustumisen toimintamallina käytetään mallia, jossa yksi työntekijä ottaa vastaan lapsen ja perheen ja tutustuminen hoidetaan siten, että tilassa ei ole yhtä aikaa muita lapsia eikä aikuisia. Käytössä oleviin toimintavälineisiin koskettelua ja esimerkiksi leikkimään ryhtymistä vältetään. Lisäksi tutustumisessa voidaan hyödyntää etäyhteyksiä, ulkotiloja ja tiedotteita.

Päiväkotiin tai perhepäivähoitoon voi tutustua vain terveenä.

Lapsiryhmien toiminta

Lasten vastaanottaminen päiväkotiin sekä hakutilanteet voidaan organisoida kullekin yksikölle sopivalla tavalla yhteistyössä huoltajien kanssa. Linjaus siitä, että huoltajat eivät tule lainkaan päiväkodin/yksikön sisätiloihin poistuu. Tuomis- ja hakutilanteissa on kuitenkin huomioitava hygienia ja kontaktien minimointi.

Lapsiryhmät toimivat normaaliin tapaan pienryhmissä päivän aikana. Toiminnassa minimoidaan kontaktien määrää järjestämällä toimintaa mahdollisimman paljon ulkotiloissa ja ulkoilemalla päivän aikana. Ulkoilua porrastetaan, jolloin vältetään ryhmien yhdistämistä ulkoilutilanteissa. 

Ruokailussa henkilöstö jakaa annokset lapsille. Lapset eivät saa itse ottaa ruokaa tai käsitellä toisten astioita ja ruokailuvälineitä. Uusien lasten aloittaessa kiinnitetään erityistä huomiota hygieniaohjeistuksiin sekä siihen, miten lapset oppivat toimimaan uudessa ryhmässä turvallisesti. Jos lapsi on poissa varhaiskasvatuksesta tai esiopetuksesta, hänen ei myöskään tulisi osallistua varhaiskasvatuksen tai esiopetuksen tiloissa järjestettäviin ruokailuihin.

Lapsen henkilökohtaisia tavaroita kuten puhdas unilelu voidaan halutessa tuoda päiväkotiin säilytettäväksi. Unileluilla pyritään lisäämään erityisesti uusien aloittavien lasten turvallisuuden tunnetta nukahtamisen helpottamiseksi. Muita lasten omia leluja ei toistaiseksi tuoda päiväkotiin.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ohjeen mukaan, lapsen tulee pysyä kotona, jos hänellä on edes lieviä flunssan oireita. Lapsi tulee viedä herkästi koronavirustestiin. Lapsi voi palata päiväkotiin, kun hän on ollut oireeton yhden vuorokauden ajan. Koronavirustartunnan saaneen on oltava pois varhaiskasvatuksesta vähintään seitsemän vuorokauden ajan oireiden alkamisesta, mutta tarvittaessa pidempään niin, että hän on ollut vähintään kaksi vuorokautta oireeton ennen kuin palaa varhaiskasvatukseen. Riskiryhmiin kuuluvien lasten osalta varhaiskasvatukseen osallistumisen terveydellinen arviointi perustuu lasta hoitavan tahon tekemään arvioon.

Hygienian tehostamisesta huolimatta huolehdimme siitä, että lapsi saa tarvitsemansa aikuisen läheisyyden, turvan ja vuorovaikutuksen mahdollisimman samalla tavalla kuin ennenkin.

Yhteistyö huoltajien kanssa

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman/vasu -keskustelujen ja esiopetuksessa lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelman eli LEOPS-keskusteluja käydään syksyn aikana. Kevätkauden poikkeusolojen aikana keskusteluja pidettiin onnistuneesti erilaisten etäyhteyksin avulla. Näiden käyttöä voidaan jatkaa tavanomaisten keskustelujen ohessa.

Syyskaudella varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa järjestetään vanhempaintapaamisia, joiden toteutustavasta sovitaan varhaiskasvatusyksikön kanssa.
Karanteeni- ja eristystilanteessa oleviin lapsiin voidaan pitää yhteyttä varhaiskasvatuspaikasta. Yhteydenpitotavoista voidaan sopia tarkemmin lapsen huoltajien ja varhaiskasvatuspaikan kanssa. Tutun opettajan, kavereiden ja päiväkodin näkeminen esimerkiksi videoyhteydellä voi olla pienellekin lapselle tärkeää osallisuuden ja poikkeavan tilanteen hahmottamisen näkökulmasta. Viestit varhaiskasvatus- tai esiopetusryhmästä lapselle ylläpitävät tunnetta kuulumisesta ryhmään ja voivat helpottaa lapsen ikävää kavereita, päiväkodin henkilöstöä ja toimintaa kohtaan.

Tartuntatautiylilääkäri Kirsi Valtosen terveiset päiväkotilasten vanhemmille (kesäkuu 2020)

Korona-tilanne on Vantaalla hallinnassa ja tartuntatautiylilääkäri Kirsi Valtonen rohkaisee vanhempia tuomaan lapset päiväkotiin ja esikouluun. Päiväkodit ja koulut eivät ole olleet merkittäviä tartunnan leviämisen paikkoja. Valtonen huomauttaa, että tauti on harvinaisempi lapsilla kuin aikuisilla. Koronaviruksen aiheuttamat vaikeat tautitapaukset ovat lapsilla äärimmäisen harvinaisia eikä Vantaalla ole tiedossa yhtään sellaista tapausta. Poikkeuksellisen kevään jälkeen lapsille on tärkeää päästä leikkimään ja oppimaan päiväkotiin.

Katso tartuntatautiylilääkäri Kirsi Valtosen terveiset täältä.

Tervetuloa varhaiskasvatukseen!

Ystävällisin terveisin Sole Askola-Vehviläinen
varhaiskasvatuksen johtaja

Lue viesti ruotsiksi: Information till föräldrar med barn i småbarnspedagogiken
Lue viesti englanniksi: Information to guardians with children in early education

Lue viesti albaniaksi:Të dashur prindër të fëmijëve në edukimin e hershëm
Lue viesti arabiaksi: أولياء أمور التربية المبكرة الكرام
Lue viesti somaliksi: Daryeeleyaasha carruurta xannaanada dhigata ee sharafta lahow
Lue viesti venäjäksi: Уважаемые опекуны детей дошкольного воспитания
Lue viesti viroksi: Head alushariduse laste hooldajad

Julkaistu: 5.8.2020 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter