Vantaan vapaa-ajan palveluissa noudatetaan pääkaupunkiseudun yhteisiä linjauksia koronatilanteessa

Maskeja suositellaan moniin tilanteisiin

Pääkaupunkiseudun koordinaatioryhmä on tänään linjannut vapaa-ajan palveluihin liittyviä toimintatapoja ja suosituksia. Vantaa on mukana toteuttamassa näitä linjauksia, mikä tarkoittaa vantaalaisille uusia ohjeita ja suosituksia vapaa-ajan palveluissa asiointiin. Palveluiden auki pitämiseksi on tärkeää, että asukkaat noudattavat annettuja ohjeita ja suosituksia.

– Toivomme, että vantaalaiset käyttäisivät itselleen tärkeitä vapaa-ajan palveluita, vaikka korona asettaakin niiden käyttöön hieman rajoituksia. Näillä yhteisillä linjauksilla pyrimme varmistamaan sen, että pystymme pitämään palvelut auki turvallisesti, kertoo kaupunkikulttuurin toimialan apulaiskaupunginjohtaja Riikka Åstrand.

Vantaan tavoitteena on, että kaikki vapaa-ajan toimipisteet voidaan pitää auki. Asiakasmääriä ja turvaetäisyyksien toteutumista seurataan aktiivisesti tiloissa. Asiakasmäärää voidaan rajata normaalia pienemmäksi kaikissa vapaa-ajan palvelutiloissa.

Kasvomaskien käyttöä suositellaan edelleen kaikissa vapaa-ajan tiloissa. Näitä tiloja ovat Vantaalla kirjastot, asukastilat, Vantaa-infot, aikuisopiston tilat, museot, musiikkiopisto, kuvataidekoulu, kulttuurikeskukset, konserttisalit sekä nuorisotilat.

Sisäliikuntatiloissa Vantaa suosittelee vahvasti maanantaista 2. marraskuuta 2020 alkaen kaikilta yli 15-vuotiailta kasvomaskien käyttöä. Kasvomaskin käyttöä ei edellytetä henkilöiltä, jotka eivät voi terveydentilansa vuoksi kasvomaskia käyttää. Henkilön oma ilmoitus terveydentilasta katsotaan riittäväksi. Kasvomaskia tulee käyttää muulloin kuin liikuntasuorituksen aikana. Linjaus koskee kaikkea sisäliikuntaa, esimerkiksi koulujen liikuntatilojen seura- ja harrastuskäyttöä. Myös jäähallit ovat sisäliikuntatiloja.

– Kaupungin henkilöstö seuraa maskien käyttöä tiloissa, mutta palvelujen käyttäjiltä toivotaan vastuuntuntoa omasta ja muiden käyttäjien koronaturvallisesta asioinnista, muistuttaa liikuntapalvelujohtaja Veli-Matti Kallislahti.

Erityistä huolellisuutta asukkailta toivotaan koronaturvallisessa uimahalliasioinnissa. Uimahalleissa on todettu mahdollisia altistumisia, joten maskien käyttö peseytymis- ja allastilojen ulkopuolella on erityisen tärkeää.

Harrastus- ja ryhmätoimintaan turvallisuutta lisääviä ratkaisuja ja neuvontaa

Harrastus- ja ryhmätoimintaa Vantaalla toteutetaan sekä kaupungin omana että yhteistyökumppanien toimintana. Vantaa tarjoaa harrastustoiminnan tarjoajille neuvontaa ja ohjeita hyvistä käytännöistä. Näissä toiminnoissa pyritään ottamaan käyttöön seuraavia ratkaisuja:

  • Ryhmien sekoittamista vähennetään.
  • Halailua, huutamista ja tarpeetonta kokoontumista vältetään.
  • Sisääntuloa porrastetaan.
  • Saattajien ja huoltajien määrää tiloissa vähennetään.
  • Ryhmien kokoa pienennetään.
  • Turvaetäisyyksiä kasvatetaan tilajärjestelyillä.
  • Harjoituksia ja toimintaa siirretään ulos.
  • Osa harrastuksista toteutetaan etänä.
  • Harjoitusten sisältöä muutetaan.


Vantaa vetoaa muiden kaupunkien tavoin voimakkaasti yksityisten yritysten ja yleishyödyllisten toimijoiden hallinnoimiin tiloihin ja toimintaan, että ne noudattaisivat samoja toimintatapoja kuin kaupungit viruksen leviämisen ehkäisemiseksi. Yksityisiin sisäliikuntatiloihin suositellaan asetettavaksi vahva suositus käyttää kasvomaskia edellä kuvattujen periaatteiden mukaisesti.

Mikäli epidemian kiihtyminen jatkuu, tai nyt tehdyt ohjeistukset ja linjaukset osoittautuvat riittämättömäksi, ohjeistusta tarkastellaan uudelleen.

Julkaistu: 27.10.2020 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter