Vantaan Ratikan Tikkurilanraitio (002457 ja 002457ma)

Tavoitteena on varmistaa sujuvat vaihtoyhteydet ratikasta juniin ja busseihin Tikkurilan rautatieaseman laitureiden alapuolella. Kaavassa osoitetaan tila Ratakujan linjauksen mukaiselle ratikan tunnelille Väritehtaankadun ja Tikkurilantien sekä Kielotien ja Tikkuraitin risteysten välille.

Suunnittelualue sijaitsee Tikkurilan keskustassa pääradan molemmin puolin. Suunnittelualueen rajaus perustuu kaupunginhallituksen 26.4.2021 tekemään päätökseen Vantaan ratikan Ratakujan linjauksesta. Ratakujan linjauksessa ratikka alittaa sille rakennettavassa tunnelissa Santaradan, pääradan, kauppakeskus DIXI:n, Ratakujan, Kirjastopuiston ja Lummekujan. Ratakujan linjaus ja siihen liittyvät suunnitelmat ja selvitykset ovat lähtökohtana tässä kaavatyössä.

Kaavatyön yhteydessä tarkastellaan maanalaisen asemakaavan mahdollisuus.Tunnelin maanalainen osuus sijoittuu Väritehtaankadun ja Lauri Korpisen kadun sekä Kielotien ja Lehdokkitien risteysten välille.

Kaava-alueelle sijoittuva raitiotielinjaus on kokonaisuudessaan noin 820 metriä pitkä, josta maanalainen osuus on noin 560 metriä.

Maanomistus

Aluetta koskevat kiinteistöt ovat kaupungin ja valtion omistuksissa, lukuun ottamatta Dixin kiinteistöä, jonka omistaa Vantaan kaupungin lisäksi neljä yksityistä maanomistajaa.

Kaavan asiakirjat

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 18.5. 2021
Mielipiteet 18.6.2021 mennessä.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 23.11.2020
Ratikan kaavarunko (YK0049)
Ratikan asemakaavat (tarkastelualue 062800)
Katu- ja puistosuunnittelun aloitusilmoitus

Lisätietoja:

Tea Taponen,
asemakaava-arkkitehti
040 483 9054
tea.taponen@vantaa.fi

Mari Jaakonaho
asemakaava-arkkitehti
050 302 9411
mari.jaakonaho@vantaa.fi

Julkaistu: 17.5.2021 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter