Aviapoliksessa Markkatielle hotelli, toimistoa ja asumista (nro 002396)

Havainnekuva korttelipuistosta

Asemakaavan muutoksella mahdollistetaan uuden hotellin, toimiston, asuinkerrostalojen sekä pysäköintilaitoksen rakentaminen. Kortteli sijaitsee näkyvällä paikalla Tikkurilantien ja Lentoasemantien kulmassa ja on kävelymatkan päässä Aviapoliksen rautatieasemalta. Alue on osa uudistuvaa Huberilaa, josta rakentuu elävää ja viihtyisä kaupunkiympäristöä.

Asemakaavan muutos koskee Veromiehen kaupunginosassa sijaitsevan korttelin 52131 tontteja 7, 8, 9, 10, ja 11 sekä Markkatien pohjoisosaa. Alue rajautuu lännessä Lentoasemantiehen, pohjoisessa Tikkurilantiehen, idässä Robert Huberin tiehen ja etelässä rakentamattomiin toimitilatontteihin. Kaavamuutosalueen pinta-ala on noin 2,3 ha. Aviapoliksen rautatieasemalle on matkaa noin 500 m ja lentoasemalle noin 2 km.

Mitä alueelle suunnitellaan?

Asemakaavalla mahdollistetaan Markkatien tonteille mukainen hotelli- ja toimistorakentaminen sekä asuinrakentaminen. Rakennusten kerrosluvut vaihtelevat kuudesta kuuteentoista. Alueen maamerkiksi muodostuu Tikkurilantien ja Lentoasemantien kulmaan kohoava hotellitorni. Korttelin rakennusmassat sijoittuvat liikenneväylien varteen ja muodostavat melulta suojattuja sisäpihoja, joiden suunnittelussa on panostettu viihtyisään ja turvalliseen jalankulkuun ja oleskeluun.

  • Liike- ja toimistorakennusten korttelialueen (K) rakennusoikeus on yhteensä 24 700 k-m2 ja korttelitehokkuus on e=2.16.
  • Asuinkerrostalojen korttelialueen (AK) pääkäyttötarkoituksen mukainen rakennusoikeus on 14 700 k-m2 ja
  • Liike- ja toimistotilojen rakennusoikeus on 1 000 k-m2. AK-korttelialueen tehokkuus on e=2.39.
  • Rakennusoikeus suunnittelualueella kasvaa yhteensä 20 300 k-m2 aiemmin voimassa olevaan kaavaan nähden.
  • Kaavamuutos mahdollistaa noin 370 uutta asukasta (laskennallinen mitoitus 40 k-m2 / asukas).

Alueen arkkitehtuurin ja ympäristörakentamisen tulee olla kaupunkimaista, laadukasta ja toteutuksen korkeatasoista. Muurimaiset rakennusmassat tulee jakaa pienempiin, toisistaan selvästierottuviin osiin. Erottuminen tehdään varioimalla mm. julkisivun materiaalia tai väriä, rakennuksen korkeutta tai kattomuotoa sekä ikkunajaotusta. Kattopintojen elävöittämiseksi tasakatoille edellytetään viherkattojen, kattopihojen- ja terassien tai aurinkopaneelien rakentamista.

Resurssiviisauden periaatteiden mukaisesti asemakaavassa on esitetty vaatimuksia uusiutuvan energian käytöstä, vihertehokkuudesta, varautumisesta sähköautoihin sekä asukkaiden yhteisöllisten tilojen rakentamisesta.

Koko kaava-alueetta koskeva autopaikkavaatimus on pysäköintiselvityksen perusteella vähintään 310 autopaikkaa. Autopaikat on keskitetty pysäköintilaitokseen ja niiden tulee olla yhteiskäytössä ja nimeämättömiä.

Suunnittelu pohjautuu Markkatie 12, 14 ja 16 tonteille järjestettyyn tontinluovutuskilpailuun. Kilpailu ratkaistiin syksyllä 2019. Voittajaksi valittiin ehdotus Mark of Huber, jonka hanketiimiin kuuluvat NREP Oy, Colliers International, Avarrus Arkkitehdit Oy ja WSP Oy.

Kaavan nro 002396 asiakirjat

Kaavakartta ja määräykset
Nähtävillä MRA 27 §:n nojalla 15.9.-14.10.2021.

Selostus
Kaupunkisuunnittelulautakunta 17.8.2021

Osallistumis- ja arvointisuunnitelma 3.2.2020

Kaavaan liittyviä selvityksiä

Viitesuunnitelma 28.5.2021
Vihertehokkuslaskelmat 1.4.2021
Pysäköintilaskelma 15.3.2021
Meluselvitys 7.4.2021
Johtosiirrot 7.4.2021
Hulevesisuunnitelma 7.4.2021

Lisätietoja

Päivi Veijola
asemakaava-arkkitehti
puhelin 043 826 6958
paivi.veijola@vantaa.fi

Julkaistu: 14.9.2021 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter