Helena Salusjärvi-Juopperi kehittämään suun terveydenhuoltoa Vantaalle

Vantaan suun terveydenhuollon liikelaitoksen toimitusjohtajana on aloittanut 22.10.2019 terveydenhuollon erikoishammaslääkäri Helena Salusjärvi-Juopperi.

Vantaan suun terveydenhuollon liikelaitos on kunnallinen liikelaitos, joka vastaa suun terveydenhuollon palvelujen tuottamisesta. Suun terveydenhuollon johtajana Salusjärvi-Juopperi vastaa liikelaitoksen hallinnosta ja taloudesta, tutkimus- ja kehittämishankkeiden toteuttamisesta sekä palvelujen kehittämisestä parantaen toiminnan tuloksellisuutta ja lisäten kuntalaisten hyvinvointia.

Helena Salusjärvi-Juopperilla on laaja kokemus kunnallisesta hammashoidosta. Hän on työskennellyt Lohjan kaupungilla 11 vuotta, joista kolme viimeistä vuotta ylihammaslääkärinä. Ennen terveyskeskustyötä hän työskenteli 18 vuotta yksityislääkärinä. Lisäksi hänellä on kokemusta akateemisesta maailmasta Turun yliopiston opettajana.

Mukanaan Salusjärvi-Juopperi tuo kokemuksen yhteistyöstä sosiaali- ja avoterveyspalvelujen sekä erikoissairaanhoidon kesken. Vantaalla Salusjärvi-Juopperi näkeekin hyviä mahdollisuuksia sosiaalipalvelujen ja terveydenhuollon yhteistyön tiivistämisessä sekä yhteistyössä sivistystoimen kanssa, joissa suun terveydenhuollolla on tärkeä rooli.

─ Vantaalla suun terveydenhuollossa on tehty hyvää kehittämistyötä. On aika tarkastella, mitä on saatu aikaan ja jatkaa työtä eteenpäin. Tärkeää on, että koko henkilökunta on kehittämässä yhdessä toimintaa ja että myös palvelujen käyttäjiä kuullaan, linjaa Salusjärvi-Juopperi.

Salusjärvi-Juopperi on Lean-valmentautunut kehittäjä, joka kannustaa henkilöstöä tuomaan esiin ideoitaan. Hän näkee, että henkilökunnan mahdollisuus vaikuttaa uudistuksiin lisää työhyvinvointia.

─ Kehittämistyötä ei tehdä vain ylhäältä johtaen. Hoitotyötä tekevillä asiantuntijoillamme on käytännön kokemuksen kautta syntynyttä näkemystä siitä, miten voisimme kehittää toimintaamme parhaiten. Toivonkin henkilökuntamme osallistuvan aktiivisesti yhteiseen kehittämistyöhön ja tuovan rohkeasti esiin ideoitaan, kannustaa Salusjärvi-Juopperi.

Töihin Vantaalle Salusjärvi-Juopperin houkutteli kaupungin hyvä maine eri toimintasektorien välisestä yhteistyöstä.

─ Erityisesti paljon erilaisia sote-palveluja tarvitsevien henkilöiden hoidossa yhteistyö koko sote-toimialan kesken on välttämätöntä. Ilman yhteistyötä asiakkaan asioiden hoito on helposti pompottelua luukulta toiselle; tehotonta ja samoja asioita joudutaan tekemään moneen kertaan, Salusjärvi-Juopperi toteaa. On tärkeää, että uusia sosiaali- ja terveyskeskuksia rakennettaessa on suun terveydenhuollon palvelut näissä mukana, STM:n linjausten mukaisesti, hän muistuttaa.

Julkaistu: 23.10.2019 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter