Uusi sydänlääkärin konsultaatiopalvelu perusterveydenhuoltoon Vantaalla

Vantaan Tikkurilan terveysasemalla on aloitettu kardiologian erikoislääkärinvastaanotot kerran viikossa.

Palvelu on HUS Sydän- ja keuhkokeskuksen pilottihanke, jossa on tarkoitus tuoda erikoissairaanhoitoa lähemmäksi terveyskeskuksia ja parantaa hoitoketjun toimintaa.

Kardiologin konsultaatiopoliklinikan ideana on saada linkki perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välille. Vastaanottoja pitää kardiologi Matilda Jylhä.

- Tärkeää on myös, että toiminnalla on kasvot. Ymmärrämme toistemme työtä ja tarpeita paremmin ja samalla sydänpotilaat pääsevät nopeasti erikoislääkärin arvioon, Jylhä kertoo.

Kardiologin vastaanotolle valitaan potilaita tietyin kriteerein. Yleisin potilasryhmä on sydämen sivuääni -potilaat. Yksi tärkeimmistä ryhmistä on myös vajaatoimintapotilaat.

Potilasvastaanottojen lisäksi Jylhä antaa Vantaan terveyskeskuslääkäreille matalan kynnyksen konsultaatioapua sekä koulutusta.

- Pilotti on lähtenyt todella hyvin käyntiin ja minut on otettu terveyskeskuspuolella hyvin vastaan. Teimme juuri kyselyn Vantaan terveyskeskuslääkäreille siitä, miten ovat kokeneet tämän palvelun. Valtaosin kardiologin palvelut koettiin hyödyllisiksi. Itse olen viihtynyt oikein hyvin.

Jylhä on työskennellyt HUSissa vuoden 2017 alusta ja on valmistunut erikoislääkäriksi viime vuoden marraskuussa.

- Olen ollut alusta lähtien kiinnostunut ja innostunut erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon rajapintatyöstä.

Jylhän vastaanotto toimii Tikkurilan terveysasemalla torstaisin ja hän ottaa yleensä päivän aikana vastaan 6–7 potilasta. Konsultaatiopyyntöjä hänelle tulee yleensä 10–15 viikossa. Lähetteitä tulee tyypillisesti sydämen vajaatoimintaepäilyistä.

Konsultaatiopoliklinikalla potilaat käyvät vain kerran, minkä jälkeen he siirtyvät joko erikoissairaanhoitoon tai jäävät terveyskeskukseen hoidettaviksi. Kardiologin etävastaanottotoiminta on tarkoitus ottaa pilotin jälkeen pysyväksi toiminnaksi Sydän- ja keuhkokeskuksessa.

Uutinen julkaistiin ensin sivulla Hus.fi

Julkaistu: 12.6.2019 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter