Vantaan ja Metropolian koulutus vastaa asiakkaan kokonaisvaltaiseen palvelutarpeeseen

Vantaan kaupungin terveyspalvelut ja Metropolia Ammattikorkeakoulu toteuttivat yhteistyössä uudenlaisen sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten täydennyskoulutusohjelman: asiakasvastaavien koulutuksen.

Neljätoista ammattilaista Vantaan terveysasemapalveluista, päihdepalveluista, suun terveydenhuollosta, opiskelijaterveydenhuollosta ja kuntoutuksesta päätti opiskelutaipaleensa 7.6.2019.

Asiakasvastaavien räätälöidyn koulutuksen tavoitteena oli kehittää ammattilaisten osaamista paljon palveluita käyttävien potilaiden kokonaisvaltaisen palvelutarpeen tunnistamiseen ja oikean hoidon koordinointiin sekä tuoda yhteen eri toimijoiden asiantuntijuutta.

─Tavoite toteutui erinomaisesti, josta osoituksena on koulutuksessa olleiden työntekijöiden työelämälähtöiset opinnäytetyöt, Vantaalta koulutusta kehittämässä ollut terveyspalvelupäällikkö Pertti Sopanen kiitää.

Kahdeksan opintopisteen koulutuskokonaisudessa keskityttiin monisairaiden ja paljon palveluja tarvitsevien potilaiden tukemiseen ja hoidon kehittämiseen. Koulutetut ammattilaiset toimivat potilaiden omahoitajina (asiakasvastaavina) eri palveluyksiköissä. He huolehtivat kokonaisvaltaisesti, asiakaslähtöisesti ja poikkisektoriaalisesti asiakkaan tarpeiden tunnistamisesta ja hoidon koordinoinnista sekä tarvittaessa ohjaavat tämän oikeiden sosiaali- ja terveyspalvelujen piriin. Palvelusuunnitelma laaditaan tiiviissä yhteistyössä hänen kanssaan ja tavoitteena on tukea omahoitoa monipuolisesti.

Lämpimät onnittelut valmistuneille!

Julkaistu: 11.6.2019 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter