Sosiaali- ja terveyslautakunta käy lähetekeskustelun talousarvioista 2020

Sosiaali- ja terveyslautakunta käy kokouksessaan 10.6.2019 lähetekeskustelun vuoden 2020 talousarvion sekä taloussuunnitelman vuosille 2020-2023 laadinnan perusteista. Kaupunginhallituksen 3.6.2019 antaman kehyksen tulot ovat 41,95. miljoonaa euroa, menot 664,98 miljoonaa euroa ja toimintakate 623,02 miljoonaa euroa.

Taloussuunnitelmaa vuosille 2019-2022 valmistellaan toimintaympäristössä, jossa varaudutaan hallitusohjelman toteuttamiseen ja uuden asiakas- ja potilastietojärjestelmän Apotin tuomaan toiminnanmuutokseen.

Lautakunta päättää esityksestään talousarvioksi 2020 ja taloussuunnitelmaksi 2020-2023 syksyllä 16.9.2019 järjestettävässä kokouksessaan.

Vammaispalveluihin itsemääräämisoikeuden IMO-käsikirja

Lautakunnalle esitetään hyväksyttäväksi vammaispalvelujen IMO-käsikirjaa. Käsikirja yhtenäistää ja kokoaa yhteen ohjeita vammaispalvelujen työntekijöille ennakoinnista ja kommunikaatiotaidoista vammaisten henkilöiden kanssa työskentelyssä, erityishuollon asiakkaiden itsemääräämistä tukevan suunnitelman laatimisesta sekä rajoitustoimenpiteiden käytöstä lain muutoksen edellyttämällä tavalla. Käsikirja vahvistaa osaltaan työntekijöiden osaamista sekä vammaisten henkilöiden itsemääräämisoikeuden toteutumista ja rajoitustoimenpiteiden käytön vähentämistä kehitysvammaisten erityishuollossa.

Käsikirja on käsitelty vammaisneuvostossa 24.4.2019 ja 29.5.2019. Vammaisneuvosto on antanut asiasta lausunnon.

Katso esityslista kokonaisuudessaan paatokset.vantaa.fi.

Julkaistu: 6.6.2019 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter