Vantaan Kulttuuriseppä-palkinto Länsimäen koulun kieli- ja kulttuuritietoiselle tiimille

Vantaan Kulttuuriseppä-palkinnon vastaanotti Salla Kurki

Monikulttuurisessa itsenäisyyspäiväjuhlassa Kulttuuritalo Martinuksessa 6.12.2020 jaettiin Vantaan Kulttuuriseppä-palkinto. Tunnustuksen sai Länsimäen koulun kieli- ja kulttuuritietoinen tiimi, ja taotun ruusun kävi pokkaamassa tiimin puolesta sen vetäjä, luokanopettaja Salla Kurki.

Tunnustuksen jakoi uusi monikulttuurisuusasiain neuvottelukunnan puheenjohtaja Miia Lindell. Tänä vuonna on kannettu erityisen suurta huolta lapsista ja nuorista, joiden koulunkäyntiä koronavirus ja sen aiheuttamat rajoitukset ovat sotkeneet. Myös opettajien ja muun henkilöstön jaksaminen on ollut koetuksella. On pitänyt ottaa haltuun uusia välineitä, opettaa samaan aikaan luokassa läsnä oleville ja etänä kotoa opiskeleville, ja pyrkiä tarjoamaan extratukea niille lapsille ja vanhemmille, joilla on ollut poikkeusaikana tavallista enemmän haasteita.

Kulttuuriseppä-raati halusi tänä vuonna palkita tiimin, jonka toiminta koulussa on ollut pitkäjänteistä ja akateemisesti vaikuttavaa, ja tuonut paljon positiivisuutta kouluyhteisöön ja koulun ilmapiiriin. Länsimäen koulu on vajaan 500 oppilaan monikulttuurinen koulu, jonka oppilaat ovat 5–9-luokkalaisia. Se on yksi Vantaan monikulttuurisimmista kouluista. Koulun kieli- ja kulttuuritietoinen tiimi toimii osana Länsimäen koulun arkea ja on jo pitkään tehnyt tärkeää työtä kielitietoisen opetuksen kehittämiseksi. Samalla tiimiläiset huolehtivat, että kaikki oppilaat erilaisten taustojensa kanssa kokevat olevansa tervetulleita kouluun. Tiimin ansiosta Länsimäen koulussa on ainutlaatuinen ilmapiiri, ja kaikki ovat tervetulleita juuri sellaisena kuin ovat.

Tiimi suunnittelee ja koordinoi Länsimäen koulun kieli- ja kulttuuritietoista opetusta ja vinkkaa muille opettajille hyviä käytänteitä kielitietoiseen opetukseen. Mottona on, että pedagogisia menetelmiä pitää muokata todellisuuteen sopiviksi. Tiimi järjestää oppilaille mukavia tempauksia ja tukee opettajia kohtaamaan erilaiset oppilaat hyvin. Se kutsuu koululle kirjailijavieraita ja järjestää erilaisia tapahtumia, kuten Lukurallin. Tiimi myös pohtii syvemmin, miten koulusta saa turvallisen paikan eri kulttuureille.

Tiimi on tehnyt tutuksi Australiassa kehitettyä Reading to Learn -menetelmää, ja käyttänyt sitä pitkäjänteisesti. Tulokset puhuvat puolestaan, sillä koulun lukutaitotulokset ovat hyviä. Se on iloinen asia nykymaailmassa, jossa huoli lasten lukutaidon heikkenemisestä on suuri.

Kulttuuriseppä-palkinto on Vantaan kaupungin tunnustus, joka annetaan vuosittain henkilölle, yhdistykselle tai yhteisölle tai muulle toimijalle, joka on edistänyt omalla työllään, teoillaan ja asenteellaan kulttuurien välistä ymmärrystä ja vuorovaikutusta Vantaalla. Palkinto jaetaan tänä vuonna jo viidettätoista kertaa.

Kuka tahansa voi ehdottaa palkinnon saajaa, jonka toiminnan pitää vaikuttaa Vantaalla. Ehdotuksensa voi lähettää OsallistuvaVantaa-palvelun kautta lokakuun aikana. Palkinnon saajan valitsee raati, johon kuuluu kaupungin edustajia, Hakunilan kansainvälisen yhdistyksen edustaja, monikulttuurisuusasiain neuvottelukunnan edustaja sekä edellisen vuoden Kulttuuriseppä.

Kolmena viime vuonna tunnustuksen ovat saaneet Salaado Qasim ja Mohedin Al-Aswad vuonna 2020, Saija Törnebladh vuonna 2019 ja Hussein Absuge vuonna 2018.

Julkaistu: 7.12.2021 
(muokattu: )