Koronarajoituksiin jälleen tiukennuksia – koronapassin käyttöä laajennetaan

Uusia yleisötilaisuuksia ja asiakastiloja koskevia koronarajoituksia tulee voimaan jälleen lauantaina 4.12. Rajoitukset ovat Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätöksellä voimassa 31.12.2021 saakka.

Yleisötilaisuuksia koskevat rajoitukset laajenevat niin, että sisätiloissa järjestettävien yleisötilaisuuksien ja kokousten osallistujamäärä rajataan 20 henkilöön. Vaihtoehtona tälle rajoitukselle on koronapassin käyttö yleisötilaisuudessa.

Tilojen käyttö on joka tapauksessa järjestettävä niin, että lähikontaktien aiheuttamaa tartuntariskiä voidaan ehkäistä. Järjestely voidaan toteuttaa asiakasmäärää rajoittamalla, asiakaspaikka tai -tilajärjestelyin, tai muulla toiminnan erityispiirteet huomioon ottavalla tavalla. Myös tässä tapauksessa voidaan hyödyntää vaihtoehtoisesti koronapassia.

Rajoitukset koskevat sisätiloja, joita käytetään yli kymmenen hengen samanaikaiseen oleskeluun. Tämä tarkoittaa kaikkia kaupunkikulttuurin toimialan asiakastiloja. Lisäksi rajoitukset koskevat alueellisesti tai toiminnallisesti rajattuja ulkotiloja, joita käytetään samanaikaiseen yli 50 hengelle suunnattuun toimintaan ja joiden käyttämisestä toiminnan järjestäjä vastaa kyseisenä ajankohtana. Tämä tarkoittaa kaupunkikulttuurin toimialalla esimerkiksi pallokenttiä ja jääratoja.

Seuraavissa kaupunkikulttuurin toimialan palveluissa tullaan rajoittamaan tilassa olevien asiakkaiden määrää 4.12.2021 alkaen:

• Nuorisotilat
• Kirjastot
• Asukastilat
• Vantaa-infot
• Uimahallit (myöhemmin koronapassi otetaan käyttöön myös uimahalleissa)

Koronapassi otetaan käyttöön 4.12.2021 seuraavissa kaupunkikulttuurin palveluissa:

• Yleisötilaisuudet esim. kulttuuritaloissa ja kirjastoissa
• Muut yleisötilaisuudet sisätiloissa
• Yleisötilaisuudet rajatuissa ulkotiloissa yli 50 hengelle
• Sisäliikuntatilat
• Ohjattu aikuisten harrastustoiminta
• Liikuntakurssit
• Museoiden sisäänpääsy

Lasten ja nuorten harrastuksissa, taiteen perusopetuksen oppitunneilla ja Aikuisopiston kursseilla jatketaan toimintaa normaalisti, kiinnittäen kuitenkin erityistä huomiota siihen, että tiloissa on tarpeeksi väljyyttä suhteessa osallistujamäärään.

Uusien rajoitusten myötä sekä sisä- että ulkotiloihin tulee laatia uudet terveysturvallisuussuunnitelmat. Suunnitelmasta täytyy ilmetä, miten tilojen käyttö on järjestetty siten, että asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien sekä seurueiden lähikontaktin aiheuttamaa tartunnan riskiä voidaan ehkäistä joko:

• asiakasmäärää rajoittamalla,
• asiakaspaikka- tai tilajärjestelyin tai
• muulla toimintansa erityispiirteet huomioon ottavalla tavalla
TAI ottamalla käyttöön koronapassi

Julkaistu: 3.12.2021 
(muokattu: )