Vanda häver begränsningarna för motions- och idrottslokaler samt hobbyverksamhet fr.o.m. den 1 oktober

Vanda stads återstående begränsningar som gäller användningen av idrotts- och motionslokaler och hobbyverksamheten hävs från och med den 1 oktober 2021. Begränsningarna hävs i enlighet med de riktlinjer som huvudstadsregionens coronasamordningsgrupp dragit upp den 21 september 2021.

Från och med den 1 oktober tillämpas inte längre begränsningarna vad gäller deltagarantalet i idrotts- och motionslokaler för allmänt bruk dvs. simhallar, gym och gruppmotionstimmar i Vanda. Anvisningarna för hobbyverksamheten i lokaler som administreras av Vanda stad är inte längre en skyldighet utan de ändras till rekommendationer från och med den 1 oktober enligt följande:

 • Hobbygruppen ska träffas i samma sammansättning.
 • Kontakt med andra hobbygrupper ska undvikas.
 • Man ska inte delta i hobbyverksamheten om man har förkylningssymtom.
 • Allmänna anvisningar om hand- och hosthygien ska följas i hobbyverksamheten.
 • Onödig fysisk kontakt ska undvikas i hobbyverksamheten.
 • Verksamheten ordnas så att eventuella deltagarplatser placeras på tillräckligt avstånd från varandra och även i övrigt ser man till att deltagarna har gott om utrymme.
 • Det rekommenderas starkt att instruktörerna och alla över 12 år använder munskydd inomhus, förutsatt att inte hälsoskäl utgör ett absolut hinder för användningen. Munskydd behöver inte användas under själva motionsutövandet.
 • Alla som deltar i hobbyverksamheten instrueras att följa de hälsosäkerhetsanvisningar som getts.
 • Det är alltid verksamhetsarrangören som ansvarar för att informera användarna om anvisningarna och se till att anvisningarna följs.
 • Användningen av hobbylokalerna och omklädningsrummen när det gäller andra personer än deltagarna och instruktörerna ska minimeras.
 • Vad beträffar publiken vid tävlingar, matcher och turneringar följs regionförvaltningsverkets beslut om allmänna sammankomster.
 • Det rekommenderas också att delvis följa ovan nämnda principer vid hobbyverksamhet som sker utomhus.
 • För att kunna förhindra spridningen av coronaviruset och spåra coronavirusinfektioner är det också viktigt att varje gång skriva upp alla som deltar i hobbygruppens verksamhet.

Evenemang som ordnas av andra aktörer än staden

Vanda har också uppdaterat sina riktlinjer för evenemang som ordnas av andra aktörer än staden. De uppdaterade riktlinjerna träder i kraft från och med den 1 oktober 2021.

Arrangören för evenemang som ordnas av andra aktörer än staden ansvarar för att se till att säkerhetsanvisningarna följs i enlighet med 58 c § i lagen om smittsamma sjukdomar. Verksamhetsarrangören ska se till att:

 • kunderna och deltagarna har möjlighet att tvätta händerna,
 • kunderna och deltagarna ges anvisningar om att hålla tillräckligt avstånd till varandra, tvätta händerna och vidta andra åtgärder som hindrar smittspridningen och
 • rengöringen av lokaler och ytor effektiveras utöver vad som i övrigt bestämts om rengöringen för verksamheten i fråga.
Julkaistu: 27.9.2021 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter