Luftvägsinfektioner vårdas framöver på fem hälsostationer i Vanda

Vandas infektionsmottagningsverksamhet utvidgas från och med den 1 oktober 2021 till följande fem hälsostationer: Korso, Björkby, Mårtensdal, Myrbacka och Dickursby.

På mottagningarna vårdas patienter med luftvägsinfektionssymtom och en bokad tid behövs för att komma till mottagningen. Du kan boka tid till alla mottagningar på samma telefonnummer: 09 839 50070. Numret kan nås vardagar kl. 8–18 samt på veckoslut och helgdagar som infaller på en vardag kl. 8–16.

”Under coronapandemin har infektionsmottagningen varit centraliserad till Mårtensdals hälsostation, men verksamheten utvidgas nu till olika hälsostationer runtom i staden”, berättar Kirsi Valtonen, ansvarig överläkare för smittsamma sjukdomar i Vanda.

Infektionssymtom är bland annat feber, hosta, snuva, halsont och diarré.

Ring först

Om du har luftvägsinfektionssymtom eller misstänker coronavirussmitta ska du ringa infektionsmottagningarnas gemensamma nummer 09 839 50070. En sjukskötare bedömer ditt vårdbehov per telefon och bokar en mottagningstid till dig om det behövs. Sjukskötaren kan också skriva ett sjukfrånvarointyg till dig.

”Eftersom luftvägsinfektionerna smittar lätt, är det viktigt att man ringer först och låter en sjukskötare bedöma fortsatta åtgärder. Smittspridningen minskar om de som är sjuka inte rör sig på allmänna platser. Största delen av luftvägsinfektionerna kan botas med vila”, påminner Valtonen.

På hösten är det vanligt med olika slags luftvägsinfektioner, men de kan förhindras genom att iaktta god hand- och hosthygien och stanna hemma om man har symtom.

Infektionsmottagningarnas kontaktinformation:

Mottagningarnas gemensamma telefonnummer: 09 839 50070

Korso hälsostation, Fjällrävsstigen 6 B, 2 vån., 01450 Vanda

Björkby hälsostation, Vårdträdsgränden 15, A-trappan, 2 vån. 01360 Vanda

Mårtensdals hälsostation, Bredängsvägen 3, 4 vån. 01620 Vanda

Myrbacka hälsostation, Jönsasvägen 4, 01600 Vanda, ingång via gården

Dickursby hälsostation, Konvaljvägen 11 C, 4 vån., 01300 Vanda, ingång från Vallmovägen.

Hälsostationer

Julkaistu: 27.9.2021 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter