Peruskoulu on parasta! -lehti nyt verkossa

Peruskoulu on parasta! -lehti on kertajulkaisuna toteutettu lehti, joka avaa käytännön esimerkkien sekä oppilas- ja asiantuntijahaastatteluiden kautta peruskoulun arkea huoltajille.

Tarkoituksena on parantaa huoltajien ja päättäjien ymmärrystä nykymuotoisesta perusopetuksesta ja auttaa huoltajia ymmärtämään paremmin, millaista on opiskelu 2020-luvun peruskoulussa: miten peruskoulu on muuttunut ja millaisia ovat joustavat oppimisympäristöt.

Lehdessä pohditaan myös peruskoulun muuttumista, sukupuolen moninaisuutta, rasismin vastaisen työn keinoja ja esitellään muiden muassa joustavia oppimisympäristöjä ja huoltajia varten tehtyä Koulukoulu-verkkokurssia.

Lehti on osa Helsingin, Espoon, Vantaan, Tampereen, Turun ja Oulun kaupunkien yhteistä Teemme tulevaisuuden tekijöitä – peruskoulu on parasta! -hanketta. Hanketta rahoittaa Opetushallitus ja se on osa #Paraskoulu 2.0 -ohjelmaa.

Lehti on pääasiassa suomen- ja ruotsinkielinen, mutta sisältöjä löytyy myös englanniksi, venäjäksi, viroksi, arabiaksi ja somaliksi.

Tästä pääset lehteen: Peruskoulu on parasta

Julkaistu: 13.9.2021 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter