Pähkinärinteen Lammaslammelta niitetään kasvillisuutta rehevöitymisen vähentämiseksi

Lammaslampi

Pähkinärinteessä sijaitsevalta Lammaslammelta niitetään järviruokoa ja muuta vesikasvillisuutta. Tarkoituksena on raivata lammen osin umpeenkasvaneita rantoja ja parantaa rehevöityneen vesistön kuntoa poistamalla sitä rehevöittävää kasvimassaa. Toimet uusitaan vielä kesällä 2022 ja 2023, jotta ruovikkoista aluetta saadaan pienennettyä pysyvämmin.

Lammaslammen ympäristössä on ulkoilualue ja lammella itsellään alueen asukkaille merkittävä virkistysarvo. Rehevöityminen on paitsi samentanut lampea ja huonontanut sen happipitoisuutta, myös heikentänyt näkymiä ulkoilualueelta lammelle.

Lammella havaittiin rehevöitymisen merkkejä 1970-luvulla, minkä jälkeen sitä on kunnostettu mm. ruoppaamalla sekä rakentamalla lammen happivajetta korjaava ilmastuskaivo ja maalta tulevaa ravinnekuormitusta vähentävä kosteikko.

”Jo tehdyt toimet eivät ole riittäneet estämään lammen rehevöitymistä, joten niittämistä tarvitaan. Sitä ovat toivoneet myös lähialueen asukkaat”, kertoo suunnitteluinsinööri Anna Kyytinen.

Kasvillisuuden poistossa otetaan huomioon lammen arvokkaat luontokohteet. Lammaslammen länsirannalla on tavattu suojeltua viitasammakkoa. Niittäminen kyseisellä alueella tuhoaisi viitasammakon lisääntymis- ja levähdysalueita, joten alue jätetään nykyiselleen.

Kasvillisuutta poistetaan syyskuun puolivälissä viikolla 37 noin kolmen päivän aikana. Niittäminen ei vaikuta alueella liikkumiseen.

Julkaistu: 10.9.2021 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter