Terveysturvallinen arki kouluissa ja oppilaitoksissa korona-aikana

pihlajanoksa syysauringossa
Kuva: Sakari Manninen

Vantaan peruskoulut, lukiot ja ammattiopisto Varia ovat aloittaneet syyslukukauden lähiopetuksessa. Samalla koronatilanne on heikentynyt pääkaupunkiseudulla. Koulut ja oppilaitokset ovat saaneet kyselyjä siitä, miten niissä pidetään huolta oppilaiden ja opiskelijoiden terveysturvallisuudesta koronan aikana. Olemme koonneet vastauksia tähän uutiseen.

Kaikki Vantaan kaupungin peruskoulut ja oppilaitokset noudattavat Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön suositusta opetuksen järjestämisestä koronaviruspandemian aikana.

Miten terveysturvallisuus huomioidaan kouluarjessa?

Vastaus: Kouluissa ja oppilaitoksissa huolehditaan hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta. Saatavilla on käsidesiä. Käsien pesuun kannustetaan ja siitä muistutetaan. Myös kotona on hyvä käydä läpi käsien pesemisen tärkeys sekä opastaa yskimään hihaan tai käsipaperiin poispäin muista.
Turvavälejä pyritään pitämään mahdollisuuksien mukaan.

Voiko tulla kouluun, jos on nuhaa tai vain vähän kuumetta?

Vastaus: Erityisen tärkeää on, että sairaana ei tulla kouluun. Eli lievienkin oireiden ilmetessä jäädään kotiin tartuntojen välttämiseksi.

Pitääkö maskeja käyttää ja kenen ne pitää hankkia?

Vastaus: Peruskoulujen 6.–9. vuosiluokkien oppilaille on voimassa maskisuositus. Lukioiden ja ammattiopisto Varian opiskelijoille on voimassa vahva maskisuositus. Peruskoulujen ja 2. asteen (lukiot ja Varia) henkilökunnalle maskien käyttö on pakollista.

Peruskoulut tarjoavat kasvomaskit oppilaille ja jakavat ne koulussa.

Lukioissa ja Variassa laajennetun oppivelvollisuuden piiriin kuuluville opiskelijoille maskit ovat maksuttomia. Heille oppilaitos tarjoaa 4 maskia/päivä. Muut opiskelijat hankkivat kasvomaskinsa itse. Jos maski on unohtunut kotiin tai maskeja ei ole varaa hankkia itse, niitä voi hakea oppilaitoksen osoittamasta noutopisteestä.

Miten tartuntoja pyritään ehkäisemään koulutiloissa?

Vastaus: Peruskouluissa toiminta pyritään rajaamaan pienempiin yksiköihin koulun tilaratkaisut huomioiden. Koulu- ja oppilaskohtaisista järjestelyistä saa tarkemmin tietoa oppilaan omalta koululta ja toisella asteella opiskelijan oppilaitoksesta.

Peruskouluissa vältetään muiden kuin oppilaiden/opiskelijoiden ja koulun henkilökunnan oleskelua koulun alueella koulupäivän aikana. Samoin toimitaan myös lukioissa ja Variassa.

Vantaan kaupunki toteuttaa tällä hetkellä voimassa olevan valtakunnallisen suosituksen mukaisesti koronarokotuksia myös 12–15-vuotiaille. Myös yli 15-vuotiaiden on edelleen mahdollista käydä ottamassa rokote. Rokotukset ovat kaikille vapaaehtoisia ja maksuttomia.

Järjestäänkö koulussa yhteisiä tilaisuuksia, kuten juhlia ja vanhempainiltoja?

Vastaus: Peruskouluissa isoja yhteistilaisuuksia ei järjestetä toistaiseksi paikan päällä, mutta oman luokan/ryhmän/solun tilaisuuksia voidaan järjestää. Myös lukioissa ja Variassa isojen yhteistilaisuuksien järjestämistä live-tapahtumina pyritään välttämään.

Vantaalla peruskoulut voivat järjestää koronaturvallisuus huomioiden retkiä ja leirikouluja kotimaassa. Koronaturvallisuus tarkoittaa samoja toimintaperiaatteita kuin mitä normaalissa koulupäivässäkin noudatetaan ja suuria väkijoukkoja tai ryhmän ulkopuolisia kontakteja pyritään välttämään. Tämä tulee huomioida myös retkikohteiden valinnassa. Joukkoliikenteen käyttö ei ole mahdollista eli mahdolliset kuljetukset tulee tapahtua tilausbusseilla. Tilannetta seurataan aktiivisesti ja ohjeistuksia muutetaan tarvittaessa.

Jos huoltajat eivät halua, että lapsi osallistuu retkille tai leirikouluun, tulee oppilaalle järjestää koululle koulupäiviä vastaavaa ohjelmaa. Ulkomaille suuntautuvia retkiä tai leirikouluja ei tehdä lukuvuoden 2021-22 aikana.

Jos oppilas on altistunut tai sairastunut koronaan, miten hänen opetuksensa järjestetään?

Vastaus: Peruskouluissa oppilas saa etäopetusta karanteenin ajan. Oppilaan opettaja on yhteydessä tarkemmin tehtävistä ja järjestelyistä.

Lukioissa ja Variassa opiskelija sopii tässä tilanteessa opettajan kanssa tarkemmista opetusjärjestelyistä. Opiskelija voi osallistua tunneille etäyhteyden avulla tai opiskella itsenäisesti.

Voiko oppilas/opiskelija tulla ulkomailta palattuaan heti lähiopetukseen?

Vastaus: Suomen rajojen ulkopuolelle suuntautuvalta matkalta palattaessa noudatetaan valtioneuvoston kulloinkin voimassa olevaa maakohtaista matkustusrajoitussuositusta. Tartuntatautilain mukaiset velvoitteet koskevat kaikkia Suomeen saapuvia.

THL:matkustaminen ja koronaviruspandemia: https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/matkustaminen-ja-koronaviruspandemia

Rajavartiolaitos: Ohjeet rajanylitykseen koronapandemian aikana: https://raja.fi/rajaliikenne-ohjeet-korona

Koulut ja oppilaitokset eivät seuraa eivätkä saa tietoa oppilaidensa/opiskelijoidensa ulkomaanmatkoista. Vastuu toimia suositusten ja ohjeistuksien mukaan on ulkomaanmatkalta palaavilla ja alaikäisten kohdalla heidän huoltajillaan.

***

Oman lapsen koululta saa tarkempia tietoja koulukohtaisista järjestelyistä. Lukion ja Varian opiskelijat ja heidän huoltajansa saavat vastaavasti tarkempaa tietoa omasta oppilaitoksestaan.
Tartuntatilannetta seurataan tiiviisti ja ohjeistuksia muutetaan tarvittaessa.

Julkaistu: 2.9.2021 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter