VATE nimesi valmistelujohtajia, Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen valmistelu etenee

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin (VATE) kokoontui keskiviikkona 25.8.2021 ja päätti kokouksessa mm. valmistelujohtajien nimeämisestä sekä hyvinvointialueen toiminnan käynnistämisen jatkovalmistelusta.

Vantaa-Keravan hyvinvointialueen väliaikaisen valmistelutoimielimen (VATE:n) alaisuuteen perustettiin VATE:n kokouksessa 18.8.2021 määräaikaiset virat hallintovalmistelujohtajalle sekä talous-, ICT-, HR-, sote-palvelujen järjestämisen, hankinta-, viestintä- ja pelastuslaitoksen valmistelujohtajille. Nämä valmistelujohtajat vastaavat mm. oman vastuualueensa valmistelutyön koordinoinnista ja toteuttamisesta. 25.8.2021 pidetyssä VATE:n kokouksessa valmistelujohtajien virkoihin nimettiin seuraavat henkilöt:

hallintovalmistelujohtaja: Mikko Hokkanen

talousvalmistelujohtaja: Hanna Heinikainen

viestintävalmistelujohtaja: Petri Kosonen (osa-aikaiseksi)

pelastuslaitoksen valmistelujohtaja: Jussi Rahikainen (osa-aikaiseksi)

ICT-valmistelujohtaja: Timo Pitkänen

Hallintovalmistelujohtaja Mikko Hokkasen vastuulle kuuluu hallinnon suunnittelun lisäksi asiantuntijapalvelujen hankinnat ja valmistelun kokonaiskoordinointi väliaikaisen toimielimen alaisuudessa. Hokkanen toimii myös muiden valmistelujohtajien esimiehenä.

Sote-palvelujen järjestämisen valmistelujohtajan, hankintavalmistelujohtajan sekä HR-valmistelujohtajan virkojen täyttämisen valmistelua jatketaan vielä.

VATE:n puheenjohtaja Timo Aronkytö: ”Vantaan ja Keravan väliaikainen toimielin käynnisti toimintansa hyvin ripeästi ja nyt nimettiin keskeisiä valmistelijoita kaupunkien sote-organisaatioista ja pelastuslaitoksesta. Nämä valmistelujohtajat aloittavat mittavan urakan, jossa me kaikki sote-palveluiden ja pelastuslaitoksen työntekijät olemme mukana.”.

Hyvinvointialueen käynnistämisen valmistelun suunnitelmia tarkennetaan

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen valmistelu on aloitettu jo Vantaan ja Keravan yhteisessä rakenneuudistushankkeessa, jossa laadittiin keväällä 2021 projektisuunnitelma hyvinvointialueen käynnistämisen valmistelulle. Tämä projektisuunnitelma on VATE:n työn tukena hyvinvointialueen toiminnan valmistelussa ja se sisältää mm. hyvinvointialueen valmistelun ja käynnistämisen keskeiset tehtäväkokonaisuudet, tavoitteet ja aikataulun.

Projektisuunnitelmaa hyvinvointialueen käynnistämisen valmistelulle on päivitetty loppukesän aikana ja 25.8.2021 VATE:n kokouksessa päätettiin jatkaa suunnitelman päivittämistä sekä säännöllistä käsittelyä VATE:n kokouksissa. Hallintovalmistelujohtaja Mikko Hokkanen nimeää henkilön päivittämään suunnitelmaa jatkossa.

"Keskeisimpiä henkilöitä on nyt saatu rekrytoitua ja käytännön työ hyvinvointialueen luomiseksi pääsee nyt alkamaan. Aikataulu on tiivis, mutta luotan valmistelujohtajien rakentavan ympärilleen toimivat tiimit onnistumisen varmistamiseksi”, toteaa VATE:n varapuheenjohtaja Olli Huuskonen.

VATE johtaa hyvinvointialueen käynnistämisen valmistelua

Viikoittain kokoontuva Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin (VATE) vastaa Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen toiminnan käynnistämisen valmistelusta ennen hyvinvointialueen aluevaltuuston toiminnan alkamista. Valmistelutyöhön kuuluvat mm. hyvinvointialueen rakenteen, hallintosäännön ja johtamisjärjestelmän suunnittelu.

Sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimi siirtyvät hyvinvointialueen järjestämisvastuulle 1.1.2023. Tätä ennen palvelut sekä niiden henkilöstö pysyvät Vantaan ja Keravan kaupunkien ja Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen vastuulla. Siirtymän valmistelutyötä tehdään VATE:n ja myöhemmin vaaleilla valittavan aluevaltuuston johdolla.

Hallintovalmistelujohtaja Mikko Hokkanen: ”Olen iloinen ja innostunut saamastani luottamuksesta. Odotan, että pääsemme yhdessä rakentamaan hyvinvointialuetta, joka paras mahdollinen juuri vantaalaisille ja keravalaisille asukkaille ja luomaan toimivat rakenteet ja organisaation kaikille niille hienoille ammattilaisille, jotka näitä palveluita tuottavat.”

VATE:n kokouspöytäkirjat löytyvät kokonaisuudessaan Vantaan kaupungin verkkosivujen pöytäkirjahausta.

Lisätietoja antavat:

VATE:n puheenjohtaja Timo Aronkytö, timo.aronkyto@vantaa.fi. p. 09 8392 2800

VATE:n varapuheenjohtaja Olli Huuskonen, olli.huuskonen@kerava.fi, p. 09 29 491

VATE:n hallintovalmistelujohtaja Mikko Hokkanen, mikko.hokkanen@kerava.fi, p. 040 318 2804

Julkaistu: 2.9.2021 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter