Vantaa ryhtyy raportoimaan YK:lle säännöllisesti kestävän kehityksen tavoitteidensa toteutumista

Vantaa alkaa neljäntenä kaupunkina Suomessa raportoida, miten YK:n kestävän kehityksen tavoitteita toteutetaan kaupungin toiminnassa. Vantaa sitoutuu tekemään raportin jatkossa joka toinen vuosi.

Vapaaehtoisella kestävän kehityksen Voluntary Local Review -raportilla (VLR) seurataan onnistumisia ja kehityskohteita. Vantaan raportti on nyt julkaistu kaupungin verkkosivuilla. Vantaa liittyy raportillaan Espoon, Helsingin ja Turun joukkoon kestävän kehityksen raportoinnissa. Espoo ja Turku julkaisivat vuonna 2020 ensimmäiset VLR-raporttinsa, Helsinki julkaisi toukokuussa 2021 jo järjestyksessään toisen raporttinsa.

- Haluamme Vantaalla luoda mahdollisuudet hyvään elämään kaikille kaupunkilaisille ja varmistaa ympäristön hyvinvoinnin, minkä vuoksi vastuullisuus on keskeinen osa kaupungin visiota. Olemme pitkään panostaneet kestävään kehitykseen, ja VLR-raportin avulla voimme entistä systemaattisemmin arvioida onnistumisiamme ja kehityskohteitamme. Vapaaehtoisen raportin avulla otamme jälleen aimoharppauksen kohti yhä kestävämpää tulevaisuutta, kertoo kaupunginjohtaja Ritva Viljanen.

Kuntien perustehtävä on edistää kuntalaisten hyvinvointia, ja samaan tähtäävät myös kestävän kehityksen tavoitteet. Julkinen hallinto voi esimerkillään, valinnoillaan ja päätöksillään vaikuttaa merkittävästi tähän kehitykseen.

- Kestävää kehitystä ei toteuteta julistuksissa ja raporteissa, vaan periaatteiden tulee siivittää työtä jatkuvasti niin kaupungeissa, valtiolla kuin yksityisellä sektorillakin. Yhdessä voimme varmistaa ympäristömme hyvinvoinnin sekä sen, ettei ketään jätetä kehityksessä jälkeen. Vastuullinen Vantaa kuuluu kaikille, Viljanen toteaa.

Kestävän kehityksen tavoitteet näkyvät niin Vantaan kaupungin omassa toiminnassa kuin kaupungin omistamien yhtiöiden työssä. Konserniyhtiöille esimerkiksi asetetaan vuosittain talousarvion yhteydessä tavoitteet talouteen, toiminnan laatuun, henkilöstöön ja vastuullisuuteen liittyen. Kestävän kehityksen systemaattisempi edistäminen alkoi Vantaalla vuonna 2018, kun kaupunki toteutti YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden olennaisuusarvioinnin. Siinä tarkasteltiin kaupungin nykytilaa, haasteita ja jo tehtyjä toimia. Vantaan ensimmäinen VLR-raportti näyttää, miten YK:n kestävän kehityksen tavoitteita toteutetaan kaupungissa.

Tutustu raporttiin ja katso, mitä Vantaalla tehdään kestävän kehityksen toteutumiseksi.

Julkaistu: 28.6.2021 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter