Eduskunta hyväksyi sote-uudistuksen, vantaalaisille palvelut tarjoaa tulevaisuudessa Vantaa–Kerava-hyvinvointialue

Eduskunta on hyväksynyt lait sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen ja rakenteiden uudistuksesta, jota on valmisteltu vuosikausia. Jatkossa sosiaali- ja terveyspalveluista sekä pelastustoimesta vastaavat 21 hyvinvointialuetta sekä Helsingin kaupunki vuoden 2023 alusta lähtien. Vantaalaiset saavat sosiaali- ja terveyspalvelut ja pelastustoimen ensi vuoden jälkeen Vantaa–Kerava-hyvinvointialueelta.

Uudistuksen alkuvaiheessa sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastuspalvelut saavat rahoituksensa valtiolta ja asiakasmaksuista. Mahdollisesta tulevien hyvinvointialueiden verotusoikeudesta päätetään myöhemmin.

Vaikutus kuntien talouteen on suuri, sillä sosiaali- ja terveyspalveluiden yhteenlasketut kustannukset ovat yli puolet Suomen kuntien nettokustannuksista. Kustannusten poistuessa kuntien taloustilanne muuttuu olennaisesti, ja kunnat menettävät myös palveluista saatavat tulot.

- Sote-uudistus on kaupungeille valtava mullistus, niin myös meille Vantaalla. Olemme suhtautuneet uudistukseen kriittisesti, mutta nyt lait on hyväksytty ja ryhdymme toimimaan sen mukaisesti. Jatkamme Keravan kanssa jo alkanutta yhteistyötä hyvinvointialueemme rakentamiseksi. Tavoitteenamme on turvata asukkaiden lähipalvelut, kertoo Vantaan kaupunginjohtaja Ritva Viljanen.

Uuteen hyvinvointialueeseen tähtääviä Vantaan ja Keravan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakaslähtöisiä palveluja on kehitetty jo vuoden verran.

- Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialalla on hyvää kokemusta ja osaamista aikaisemmilta kausilta sotemuutoksen tekemisestä rakenneuudistushankkeissa. Kehitämme palveluita yhdessä työntekijöiden sekä asiakkaiden ja asukkaiden kanssa. Kaikki työntekijät siirtyvät joka tapauksessa vanhoina työntekijöinä uuteen organisaatioon, taustoittaa Vantaan sosiaali- ja terveystoimen apulaiskaupunginjohtaja Timo Aronkytö.

Sote-uudistuksessa luotavaan hyvinvointialuemalliin siirrytään portaittain. Väliaikainen valmistelutoimielin aloittaa toimintansa kesän lopussa 2021. Ensimmäiset aluevaalit on määrä järjestää keväällä 2022, jolloin valitaan päättäjät valmistelemaan hyvinvointialueen toimintaa. Vuoteen 2023 saakka Vantaan ja Keravan alueen sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä vastaavat edelleen kunnat ja alueen pelastuspalveluista vastaa Keski-Uudenmaan pelastuslaitos. Sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastuspalvelut siirtyvät tulevan Vantaa–Kerava-hyvinvointialueen vastuulle vuoden 2023 alussa.

Lisätietoja:

•Vantaan kaupunginjohtaja Ritva Viljanen ritva.viljanen@vantaa.fi, puh. 09 839 22101

•Vantaan sosiaali- ja terveystoimen apulaiskaupunginjohtaja Timo Aronkytö timo.aronkyto@vantaa.fi, puh. 050 312 1678

Julkaistu: 23.6.2021 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter