Tekninen lautakunta päätti Rajakylän päiväkotipaviljongista ja Hakunilan urheilupuiston huoltorakennuksesta

Tekninen lautakunta kokoontui 16.6. Kokouksessa tehtiin päätöksiä muun muassa Rajakylän päiväkotipaviljongin toteuttajasta.

Rajakylän päiväkodin tekniseltä kunnoltaan heikko päärakennus puretaan ja korvataan uudella päiväkodin tilatarvetta vastaavalla paviljongilla. Paviljongin toteuttaa kokonaistaloudellisesti parhaan tarjouksen tehnyt Parmaco Oy. Urakan hinta on noin 3,4 miljoonaa euroa. Tarjottavaan urakkaan sisältyy rakennuksen suunnittelu, toimitus ja vanhan rakennuksen purku. Uuteen paviljonkipäiväkotiin tulee 160 paikkaa ja tilat kuudelle lapsiryhmälle.

Hakunilan urheilupuistoon puolestaan toteutetaan uusi huolto- ja pukutilarakennus, joka tarvitaan tekojääradan huoltokalustoa ja yleisölle suunnattuja pukutiloja varten. Hanke on osa urheilupuistoon suunnitteilla olevaa
perusparannushanketta. Rakennuksen toteuttamisen yhteydessä tutkitaan edellytyksiä toteuttaa puistoon alueellinen energiajärjestelmä, jossa puiston tekojääalueiden lauhdelämpö otettaisiin hyötykäyttöön alueen rakennuksissa. Lautakunta hyväksyi hankkeen tarveselvityksen ja hankesuunnitelman, jossa huoltorakennuksen toteuttamiskustannuksiksi on arvioitu 1,48 miljoonaa euroa. Huoltorakennuksen tavoitteellinen valmistumisajankohta on loppukesä 2022 ennen jääkenttien huoltotarpeen käynnistymistä.

Asia 11, Vantaan ratikan katusuunnittelun lisätyöt välillä lentoasema - Tikkurila jätettiin pöydälle kaupunkitilalautakunnan ensimmäiseen kokoukseen 22.9.
Asiaan 5, joka koski teknisen lautakunnan päätösvallan delegoimista kesätauon 2021 ajaksi toimialan apulaiskaupunginjohtajalle, tehtiin lisäys: Päätösvallan delegointi ei koske Vantaan ratikan Tikkurilan tunnelin suunnittelun hankintaa.

Kaikki muut asiat päätettiin esitysten mukaisesti.

Esityslista kokonaisuudessaan: http://paatokset.vantaa.fi

Teknisen lautakunnan seuraava kokous pidetään elokuussa, 18.8.

Julkaistu: 16.6.2021 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter