Sosiaali- ja terveyslautakunta haluaa lisäselvyyttä SIB-hankkeesta

Vantaan kaupunki solmi vuonna 2018 sopimuksen FIM Varainhoito Oy:n kanssa neuropsykiatrisesti oireilevien lasten ja heidän perheidensä palvelujen kehittämiseksi Lapset SIB-vaikuttavuusinvestointihankkeen avulla.

Tavoitteena oli, että varhaisella tunnistamisella sekä perheen lähtökohdista muotoutuvilla palveluilla voitaisiin ehkäistä tilanteen huononemista, raskasta palvelutarvetta ja pitkällä aikavälillä vähentää lastensuojelun kustannuksia.

Lautakunta päätti ottaa käsiteltäväkseen Vantaan lasten SIB-hankkeen lisäselvityksiä varten. Lautakunta edellyttää, että SIB-hankkeen sopimukseen sisältyvää taloudellista riskiä kaupungille ja sijoittajille arvioidaan perusteellisesti. Lisäksi on selvitettävä, millä tavalla SIB-hankkeen lyhyt- ja pitkäaikaista vaikuttavuutta on tähän mennessä arvioitu.

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti vanhus- ja vammaisasiakkaiden kotona asumista tukevien palvelujen kehittämistoimista. Toiminnan ja johtamisen kehittämiseksi lautakunta päätti perustaa useita uusia virkoja, joilla tuetaan kasvavaa asiakaskunnan kotona-asumisen tarvetta, ja mahdollistetaan iäkkäiden vantaalaisten kotona-asuminen.

Lautakunta hyväksyi muut asiat esitysten mukaisesti. Tutustu kokouksen asialistaan ja liitetiedostoihin: http://paatokset.vantaa.fi

Lisätietoja:

Vanhus- ja vammaispalvelujen johtaja, apulaiskaupunginjohtajan sijainen Minna Lahnalampi-Lahtinen: minna.lahnalampi-lahtinen@vantaa.fi p. 09 8392 0028

Tiedotetta muokattu 8.6.2021 klo 9.00: Ensimmäiseen lauseeseen korjattu sana neuropsykiatrisesti.

Julkaistu: 7.6.2021 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter