Vantaan lääkäritilanteessa positiivista virettä

Lääkäreiden osalta tilanne on pysynyt kevään aikana Vantaalla lähes ennallaan. Kuitenkin joissakin yksiköissä, kuten ennaltaehkäisevässä terveydenhuollossa, kaikki lääkäreiden vakanssit ovat täynnä.

Terveysasemien lääkäripulaa on paikattu ostolääkäreillä. Vantaan tilanne näyttää myötäilevän valtakunnallista tilannetta.

Lääkäreiden työtä on kehitetty laatuhankkeessa, jonka seurauksena työtyytyväisyys ja työnantajan suosittelu ovat parantuneet.

Työnantajasuosittelussa lääkäreiden tyytyväisyys parantunut, ilmenee henkilöstön Laatuhankkeesta.

Kesäaikana terveysasemien toimintaa on supistettu aikaisempien vuosien tapaan, jotta kaupunki pystyy varmistamaan henkilökunnan vuosilomat.

Terveydenhoitajien ja sairaanhoitajien rekrytoinnissa on kevään aikana ollut tilapäisesti haasteellinen tilanne. Hoitajia on tarvittu samaan aikaan tartunnanjäljityksessä, koronarokotuksissa, koronaterveysasemalla ja tuottamaan muita normaaleja palveluja. Samaan aikaan lähikunnissa työsarkaa on lisännyt uuden potilastietojärjestelmän Apotin käyttöönotto. Hoitajia ei ole ollut tarjolla yhtäkkiseen tarpeeseen riittävää määrää. Kevään aikana Vantaa on kuitenkin onnistunut hyvällä yhteistyöllä etenemään erinomaisesti esimerkiksi koronarokotuksissa.

Vantaan kaupunki on pyrkinyt tukemaan positiivista kehitystä monin toimenpitein. Vantaa on tarkistanut joiltakin osin hoitajien työaikamuotoja, ja uudistanut päivittäisen lepoajan järjestämistä. Samoin lääkäreiden palkkamallissa on huomioitu urakehitys.

Julkaistu: 7.6.2021 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter