Vantaa myy hoiva-asuntokiinteistönsä konserniyhtiölleen VAV:lle

Hoiva-asuntokiinteistöjen myynnillä ennakoidaan hyvinvointialueuudistusta. Kaupunki myy kiinteää ja irtainta omaisuuttaan myös osana tuottavuus- ja kasvuohjelmaansa ja siihen liittyvää myyntitavoitettaan.

Kaupunkisuunnittelulautakunta ja tekninen lautakunta käsittelivät kokonaisuuteen liittyviä päätöksiä ylimääräisissä kokouksissaan 31.5.

Tekninen lautakunta päätti kokouksessaan 31.5., että vuoden 2021 aikana Vantaan kaupungin omistamalle VAV-konsernille myydään sosiaali- ja terveydenhuollon piiriin kuuluvat palvelutalot (asia 3). Myynnin kohteena on neljä palvelutalorakennusta, joissa on yhteensä 191 asuntoa, yhteistiloja, keittiötiloja ja ulosvuokrattuja liiketiloja. Kohteet ovat Myyrinkoti (Ruukkukuja 5) Simonkodin uusi osa (Simontie 5), Korson vanhustenkeskus (Metsotie 23) sekä Koisorannan palvelukeskus (Koisotie 3-5).

Kauppahinta kiinteistöistä on yhteensä enintään 35,87 miljoonaa euroa. Kiinteistöjen kauppahinta koostuu 32 283 000 euron suuruisesta varsinaisesta kauppahinnasta sekä enintään 3 587 000 suuruisesta lisäkauppahinnasta. Lisäkauppahinta määräytyy sen mukaan, mitä korjaustarpeita myöhemmissä kuntotutkimuksissa selviää ja minkälaisia korjauskustannuksia niistä aiheutuu. Korjauskustannukset vähentävät lisäkauppahintaa.

Hyvinvointialueuudistus velvoittaa sosiaali- ja terveydenhuollon käyttöön vuokrattujen kiinteistöjen yhtiöittämistä viimeistään vuonna 2026. Järjestelyä varten VAV-konserniin on perusteilla uusi yhtiö, VAV Hoiva-asunnot Oy, jolle kevään 2021 aikana myytäväksi suunnitellut kohteet myydään.

Hoivakiinteistöjen vuokranantajana jatkaa myynnistä huolimatta Vantaan kaupunki. Kaupunki vuokraa kiinteistöt käyttöönsä VAV Hoiva-asunnot Oy:ltä kokonaisuuksina ja jatkossakin hallinnoi asukkaiden kanssa tehtäviä vuokrasopimuksia, kunnes ne myöhemmin siirtyvät hyvinvointialueiden hallinnoitavaksi. Myös tästä takaisinvuokrauksesta tekninen lautakunta päätti tänään (asia 4).

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti puolestaan VAV Hoiva-asunnot Oy:lle vuokrattavista tonteista (asia 3). Tonteilla sijaitsevat nyt myytävät hoivakiinteistöt. Tontit vuokrataan 25 vuoden maanvuokrasopimuksilla.

Vantaan kaupungin on tarkoitus lähivuosien aikana luopua kokonaisuudessaan asuntojen vuokraustoiminnasta ja kaupunki lähtee selvittämään myöhemmin aietta myydä muun muassa omistamansa työsuhdeasunnot VAV:lle. Asuntojen vuokraus on kaupunkikonsernissa VAV-konsernin perustehtävää, joten on luontevaa, että toiminta kaupunkikonsernissa siirtyisi kokonaisuudessaan sille.

Päätösesitykset kokonaisuudessaan kaupunkisuunnittelulautakunnan ja teknisen lautakunnan 31.5.2021 päivätyillä esityslistoilla osoitteessa http://paatokset.vantaa.fi

Päätökset ovat ehdollisia sille, että sosiaali- ja terveysministeriö myöntää kaupungille tai VAV:lle järjestelyn toteuttamiseksi rajoituslain mukaisen poikkeamisluvan tai ilmoittaa, ettei poikkeamisluvan hakeminen järjestelylle ole tarpeen.

Julkaistu: 31.5.2021 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter