Kuninkaantien korjaus Ylästössä siirtyy

Osuus Kuninkaantiestä Ylästössä on ollut huonossa kunnossa keväästä 2019 lähtien. Joen vieressä savimaan päällä kulkevalla katuosuudella havaittiin tuolloin sortumavaara, sillä kadun rakenteet olivat vaurioituneet ja maa sen alla siirtynyt läheistä Vantaanjokea kohden.

Katu on ollut sortumavaaran havaitsemisesta lähtien suljettuna muulta kuin jalankululta noin 300 metrin matkalta Kirkkokalliontien ja Hommaksentien välisellä alueella. Kyseisellä osuudella ei sijaitse kiinteistöjä.

Lisäksi läpiajoliikenne Kuninkaantiellä Viinikkalantien ja Hommaksentien välisellä alueella on katkaistu. Tontille ajo ja huoltoajo kyseisellä katuosuudella on sallittu normaaliin tapaan, samoin kävely ja pyöräily.

Liikenne alueella on ohjattu muille reiteille kyltityksin. Alueella sijaitsee pientaloja ja yrityksiä, ja liikennettä on melko vähän.

Kadun korjausta suunniteltiin alustavasti heti vuodelle 2019. Tarkemmassa korjaussuunnittelussa kuitenkin selvisi, että korjausurakka on oletettua vaativampi, ja korjaussuunnitelmia jouduttiin tarkentamaan.

Suunnitelmat ovat valmiit, mutta kaupungin nykyisessä taloustilanteessa kunnostusta joudutaan siirtämään eteenpäin taloudellisista syistä. Korjauksen kustannukset ovat noin 1,1 miljoonaa euroa.

Kustannuksia nostaa se, että itse kadun kunnostuksen lisäksi maapohjaa sen alla joudutaan vahvistamaan.

Tämän hetken suunnitelmissa on, että katu kunnostetaan vuonna 2025.

Julkaistu: 28.5.2021 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter