Vantaalla kehitetään kouluruokailua koko ajan – nyt myös ympäristöystävällisempään suuntaan

Hiilidiili-merkki tulee ohjaamaan kohti ympäristöystävällisempiä valintoja. Kuvaaja: Sakari Manninen

Kevään 2021 aikana Vantaan päiväkotien, koulujen ja oppilaitosten ateriapalveluntuottajat Vantti ja Palmia lähtivät kokeilemaan uudenlaisia tapoja ruokatietouden ja osallisuuden lisäämiseen lasten, nuorten ja kasvatushenkilökunnan keskuudessa.

Ruusuvuoren koulussa kuultiin faktaa ruoasta ja ruokailusta Puhumaan ruoasta -otsikon alla. Kytöpuiston koulussa järjestettiin Kampanja, jossa parannettiin lasten ja huoltajien ruokatietoisuutta ja ruokailun viihtyisyyttä. Hämeenkylän koulussa Tutustuttiin keittiötöihin ja oppilaat pääsivät kurkistamaan, mitä keittiön sisällä todella tapahtuu. Aurinkokiven päiväkodissa esikarilapset saivat Vihannekset esille -pajassa tutustua monipuolisesti eri aisteilla porkkanaan. Helsingen koulussa ja lukiossa nuorilla ja henkilökunnalla oli mahdollisuus kysellä ja keskustella kouluruoan valmistamisesta Paneelin merkeissä. Lisäksi pakettivalikoimaan tulee Ruokamaistatus, jossa yksikön valitsemana päivänä tarjotaan vanhemmille kouluruokaa.

Ateriapalvelutuottajat kehittivät saatujen palautteiden perusteella ruokatietoisuutta lisäävät kuuden kokonaisuuden ”ruokapaketit”, jotka tulevat syksystä 2021 alkaen kaikkien koulujen ja päiväkotien tilattavaksi. – Näihin ruokapakettikokeiluihin osallistuneet pitivät niitä hyvinä tapoina lisätä ruokatietoa ja osallisuutta, summaa kokemuksia kokeilua ideoimassa ollut Vantaan kaupungin Kasvatuksen ja oppimisen ympäristökonsultti Noora Ilola. – Yksikön on siis mahdollista valita ja tilata itselleen vuodessa yksi näistä kuudesta paketista, joka toteutetaan yhteistyössä palveluntuottajan kanssa. Tämä toiminta tulee korvaamaan makuraadit, jatkaa Noora.

Hiilidiili osa isompaa ympäristövastuun kehittämistä

Vaikuttaja-päivässä 2019 nousi esiin lasten ja nuorten tarve omien valintojensa osalta vaikuttaa maapallon tulevaisuuteen. Tuolloin saadun palautteen pohjalta ensimmäisenä tekona päiväkotien, koulujen ja oppilaitosten ruokaloiden linjastoissa lämpimät pääruoat vaihtoivat paikkaa. Vapaasti otettavissa oleva kasviruoka siirtyi linjastossa ensimmäiseksi, jolloin se on helpommin saatavilla lapsille ja nuorille.

Hiilidiili-merkki tulee syksystä 2021 alkaen viitoittamaan samaisissa linjastoissa lapsia ja nuoria ympäristövastuullisempiin valintoihin. Hiilidiili-merkin tulee lounasvaihtoehdoista saamaan ne, joiden virtaviivaistettu hiilijalanjälki on 30 % keskivertoa pienempi. – Merkin on tarkoitus herättää lapsessa, nuoressa ja kasvattajassa ajatuksia omien valintojen ympäristövaikutuksista, herättää rakentavia keskusteluita sekä ohjata valintaa maapallolle kevyempään suuntaan, kertoo Noora Hiilidiili-merkin taustoista.

Syksyllä 2021 Hiilidiili laajenee myös sähköautokokeiluun koululaiskuljetuksissa.

Julkaistu: 21.5.2021 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter