Valtaosa etsivän nuorisotyön nuorista peruskoulutuksen varassa

Etsivää työtä tehdään tänä vuonna myös jalkautuen esimerkiksi kauppakeskuksiin.

Vantaan etsivän nuorisotyön piirissä oli vuonna 2020 kaikkiaan 748 nuorta. Heistä enemmistö oli miehiä. Yhteydenottojen määrä nousi hieman edellisestä vuodesta.

Nuorista valtaosalla ylin suoritettu tutkinto oli peruskoulu. Vain 3,4 prosentilla oli toisen asteen ammatillinen tutkinto suoritettuna. Nuorista kolmasosa oli toimeentulotuen varassa ja viidesosa sai vanhemmiltaan taloudellista tukea. Noin 40 prosenttia asui vanhempiensa kanssa ja hieman yli 30 prosenttia omassa vuokra-asunnossa.

Viime vuonna nuoret ohjautuivat etsivän nuorisotyön piiriin pääasiassa toisen asteen opinnoista.

”Ilahduttavaa on, että nuorten sekä nuorten läheisten yhteydenotoissa oli tapahtunut hienoista nousua edellisvuoteen verrattuna”, etsivän nuorisotyön esimies Päivi Ruotonen toteaa.

Työskentely oli edellisvuoteen verrattuna enemmän tulevaisuuteen keskittyvää ja viranomaisverkoston luomista. Lisäksi nuoria ohjattiin useammin toimeentuloon liittyviin palveluihin, mielenterveyspalveluihin sekä muihin terveyskeskuspalveluihin.

Nuorta tavoitellaan eri keinoin; soittamalla, laittamalla viestiä, somekanavien kautta, kirjeitse ja tavoittelukotikäynnein. Korona vaikutti tavoittelukotikäyntien toteuttamiseen.

”Rajoitusten ollessa kireimmillään emme tehneet tavoittelukotikäyntejä. Suunnitelmallista kotikäyntiä tarvitaan usein tilanteessa, jolloin nuori ei syystä tai toisesta pääse asunnon ulkopuolelle. Taustalla ovat usein mielenterveyteen liittyvät haasteet. Suunnitelmallisten kotikäyntien tavoitteena on saada nuorelle riittävä moniammatillinen tuki”, Ruotonen selvittää.

Vuonna 2020 yhteys nuoreen saatiin 11 päivän kuluessa tulleesta ilmoituksesta. Ainoastaan 75 nuoreen ei saatu yhteyttä. Edellisvuoteen verrattuna kertaluonteinen ohjaus kasvoi hieman. Pidempään etsivän työn piirissä olleiden nuorten kohdalla työskentelyn päättymisen syyt olivat työhön liittyviä, kuten töiden tai opintojen aloittaminen.

Julkaistu: 22.4.2021 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter