Vantaa kartoittaa näkemyksiä pyöräliikenteen olosuhteista

Pyöräilijöitä

Vantaa laatii parhaillaan pyöräliikenteen kehittämisohjelmaa, jossa linjataan pyöräliikenteen tavoitteet ja toimenpiteet tuleville vuosille. Ohjelmalla tavoitellaan erityisesti pyöräliikenteen houkuttelevuuden parantamista osana kaupungin liikennejärjestelmää.

Kaupunki toivoo asukkaiden ja muiden Vantaalla liikkuvien näkemyksiä pyöräliikenteestä ja tarpeista sen kehittämiseksi. Aiheesta on julkaistu kysely, joka on auki osallistuva.vantaa.fi-sivustolla 9.5. asti.

Kysely on jatkoa vuodenvaihteessa 2020–2021 toteutetulle Vantaan pyöräilyverkon kehittämiskyselylle. Molempien kyselyjen tuloksia hyödynnetään Vantaan pyöräliikenteen kehittämisohjelmassa, joka valmistuu loppuvuodesta 2021.

Vantaa kehittää pyöräliikenteen olosuhteita, sillä aktiiviset tavat liikkua auttavat saavuttamaan entistä turvallisempaa, viihtyisämpää ja elinvoimaisempaa ympäristöä. Pyöräliikenne on päästötöntä, ja sen lisääminen on tärkeää myös Vantaan hiilineutraaliustavoitteisiin pääsemiseksi. Vantaa tavoittelee hiilineutraaliutta vuoteen 2030 mennessä.

Julkaistu: 19.4.2021 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter