Sosiaali- ja terveyslautakunta 19.4.2021

Sosiaali- ja terveyslautakunta käsittelee seuraavassa kokouksessaan maanantaina 19.4. muun muassa seuraavia asioita:

Vantaan kaupunki saa kiitosta vanhuspalveluistaan. Sosiaali- ja terveyslautakunta saa selonteon raportista, jonka mukaan palvelujen saatavuus ja odotusajat ovat vuoden 2020 aikana toteutuneet pääsääntöisesti lain edellyttämällä tavalla pandemiasta huolimatta niin palvelutarpeen arvioinnissa, omaishoidontuessa, kotihoidossa kuin pitkäaikaisessa ympärivuorokautisessa hoivassakin. Asiakkaat olivat pääsääntöisesti tyytyväisiä palveluun.

Vanhuspalveluiden laatua on arvioitu asiakaspalautteen, asiakastyytyväisyyden, RAI-arviointimittarin, henkilöstöltä kerätyn palautteen ja potilas- ja asiakasturvallisuusilmoitusten perusteella. Arvioinnissa on huomioitu sosiaali- ja potilasasiamiehen antama selvitys vuosilta 2019–2020. Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan asiakastyytyväisyyskysely toteutettiin syys-lokakuussa 2019 sekä ostopalvelujen osalta keväällä 2020.

Vantaan kaupunki parantaa nuorten mielenterveys- ja päihdepalveluja.Lautakunta saa selonteon maaliskuun alussa aloittaneen työryhmän tilanteesta. Työryhmä valmistelee kevään 2021 aikana myös suunnitelman siihen, miten nuoret ja heidän vanhempansa kutsutaan mukaan palvelujen kehittämiseen.

Nuorten hyvinvointi pääkaupunkiseudulla -etätapaamisessa 25.3.2021 nuorisovaltuutettujen puheenvuorojen pääpaino oli koronapandemian vaikutuksissa nuorten mielenterveyteen sekä palveluihin pääsyn vaikeutumiseen. Vantaan nuorisovaltuutetut toivoivat myös tiiviimpää yhteistyötä nuorta lähellä olevien tahojen, kuten nuorisopalvelujen ja sosiaali- ja terveystoimen, välillä.

Työryhmä raportoi tehdyistä toimenpiteistä sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan johtoryhmälle sekä lautakunnalle osavuosikatsausten yhteydessä vuosien 2021–2022 aikana.

Sosiaali- ja terveyslautakunta varmistaa rokotusten sujuvuutta päättämällä tarvittavien lisäresurssien kilpailuttamisesta.

Esityslista kokonaisuudessaan: http://paatokset.vantaa.fi

Lisätietoja:

Apulaiskaupunginjohtaja Timo Aronkytö: timo.aronkyto@vantaa.fi. p. 09 8392 2800

Julkaistu: 16.4.2021 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter