Kehä III:a kunnostetaan Askistossa seka Vantaankosken ja Pakkalan välillä

Kehä III:lla on käynnistymässä maaliskuun lopussa mittava parannushanke. Töitä tehdään Espoon ja Vantaan rajalta Vihdintielle saakka noin 2,5 kilometrin matkalla sekä kolmen kilometrin tieosuudella Vantaankosken ja Pakkalan välillä. Hanke valmistuu kokonaisuudessaan vuoden 2023 loppuun mennessä. Askiston ympäristössä tehdään runsaasti siltatöitä, ja Vantaankosken ja Pakkalan välillä keskitytään liikenteen sujuvuuden parantamiseen.

Askiston kohdalla työt kestävät noin kolme vuotta. Ensimmäiset kaksi vuotta ne painottuvat tien pohjarakenteen kunnostamiseen sekä Vihdintien siltojen korjaustöihin. Vantaankosken ja Pakkalan väille rakennettavat lisäkaistat sekä niiden edellyttämät liittymä- ja pysäkkijärjestelyt valmistuvat marraskuun 2021 loppuun mennessä. Hankkeesta vastaa Väylävirasto. Hankkeen kustannusarvio on 38,5 miljoonaa euroa, josta valtion osuus on 30 miljoonaa euroa ja Vantaan kaupungin 8,5 miljoonaa euroa.

Kehä III on osa kansainvälistä E18-tietä, joka yhdistää Etelä-Suomen kaupungit, satamat sekä lentoasemat. Se on myös keskeinen väylä kotimaiselle ja kansainväliselle liikenteelle sekä elinkeinoelämän kuljetuksille. Samalla Kehä III on tärkeä väylä pääkaupunkiseudun poikittaisliikenteelle. Hanke parantaa elinkeinoelämälle tärkeällä reitillä tiekuljetusten ennakoitavuutta ja lyhentää matka-aikaa. Kokonaisuudessaan Kehä III:n parannushanke vaikuttaa pääkaupunkiseudun poikittaisliikenteen sujuvuuteen.

Vantaankosken ja Pakkalan väli on Kehä kolmosen vilkkaimmin liikennöity osuus, missä liikkuu jopa noin 76 000 ajoneuvoa vuorokaudessa. Liikennemäärän on ennustettu kasvavan lähes 89 000 ajoneuvoon vuorokaudessa vuoteen 2030 mennessä ja ylittävän 100 000 ajoneuvon rajan vuoteen 2050 mennessä. Askiston kohdalla liikennemäärä on hieman alle 48 000 ajoneuvoa vuorokaudessa.

Seuraa hankkeen etenemistä ja lue lisää Väyläviraston verkkosivuilta sekä Kehä III:n hankkeen Facebook-sivulta.

Julkaistu: 22.3.2021 
(muokattu: )