Vantaalaiset olivat monipuolisesti kiinnostuneita ratikan jatkosuunnittelusta

Osallisuus- ja arviointisuunnitelman ja katu- ja taidekyselyn tulokset julkaistu.

Vantaalaiset olivat monipuolisesti kiinnostuneita ratikan jatkosuunnittelusta. He osallistuivat verkkotilaisuuksiin, jättivät mielipiteitä osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan ja vastasivat ratikan katu- ja taidekyselyyn.

Vantaalaisia kiinnostivat muun muassa ratikan kustannukset, esteettömyys, luontoarvojen säilyminen, rakennustyöt, yhteydet länteen ja Helsinkiin, lisäasutuksen määrä ja sähköbussiin vertailu. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan tuli yhteensä 88 mielipidettä.

Katu- ja taidekyselyyn otti osaa 571 vastaajaa. Eniten toivottiin kiinnitettävän huomiota liikenteen turvallisuuteen (16%) ja julkisen liikenteen sujuvuuteen (12%). Vastaajat halusivat lisää vihreyttä ratikan varrelle, ja toisaalta haluttiin helposti kunnossapidettäviä katuja ja pysäkkejä. Katuvihreän osalta suosituimmiksi vaihtoehdoiksi osoittautuivat nurmikko ja istutetut puut sekä katukiveys ja istutetut puut.

Taiteen osalta vastaajat toivoivat ratikkareitin varrelle eniten valo- ja maalaustaidetta. Taidetta toivottiin erityisesti pysäkkeihin sekä tunneleihin ja alikulkuihin.
Eniten mielipiteitä osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan tuli Vaaralan, Tikkurilan, Pakkalan ja Länsimäen alueilta. Puolestaan katutila- ja taidekyselyn vastauksista suurin osa on Tikkurilan, Koivuhaan, Kuninkaalan ja Viertolan alueilta.

Miten mielipiteet ja palautteet huomioidaan jatkosuunnittelussa?

Suunnittelussa tullaan huomioimaan liikenteen turvallisuus kuten riittävän leveät jalankulku- ja pyöräilytiet ja näköesteiden esimerkiksi pensaiden sijoittuminen tarpeeksi kauas ylityspaikoista. Myös valaistukseen kiinnitetään erityistä huomiota. Valo- ja maalaustaide otetaan huomioon ratikan taiteen suunnittelussa.

Mielipiteiden ja palautteiden pohjalta on koostettu ratikan nettisivuille Usein kysytyt kysymykset ja vastaukset osio. Palautteissa on huomioitu myös esiin nousseet kysymykset alueellisista verkkotilaisuuksista, joissa osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa esiteltiin. Verkkotilaisuudet ovat katsottavissa Vantaan kaupunkiympäristön YouTube-kanavalla.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja katutila- ja taidekyselyn raportit ovat luettavissa ratikan nettisivuilta.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma julkaistiin 23.11.2020 ja sillä käynnistetiin ratikan jatkosuunnittelu. Jatkosuunnitteluun osallistumisesta tiedotetaan ratikan nettisivuilla ja osallistuvavantaa.fi-sivustolla.

Seuraa ratikan suunnittelua verkossa ja sosiaalisessa mediassa

Facebook: @vantaanratikka
Instagram: @vantaanratikka
Twitter: @vantaanratikka
www.vantaa.fi/ratikka

Julkaistu: 22.3.2021 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter