Ympäristölautakunta myönsi luvan kivenmurskaamolle Tuupakassa

Ympäristölautakunta kokoontui 11.3. Kokouksessa käsiteltiin muun muassa Destia Oy:n siirrettävän kivenmurskaamon ympäristölupaa. Hanke sijaitsee Tikkurilantiellä Tuupakassa, lentokentän läheisyydessä (asia 6).

Tuupakan kiertotalousalueella vastaanotetaan rakentamisessa syntynyttä hyödyntämiskelpoista louhetta, joka jalostetaan alueella murskaamalla eri kokoisiksi murskelajikkeiksi. Vuodessa murskattava määrä on keskimäärin 80 000 tonnia, maksimissaan 150 000 tonnia. Vastaanotettava louhe on peräisin Destian tai sen sopimuskumppanien maanrakennustyömailta. Alueelle ei oteta vastaan louhetta mahdollisesti pilaantuneilta alueilta, kuten ampumarata-, huoltoasema-, korjaamo-, pesula- tai teollisuusalueilta.

Louheen vastaanottoa, rikotusta, murskausta, kuormaamista ja kuljetuksia saa suorittaa arkisin maanantaista perjantaihin klo 6.00-22.00. Toiminta on järjestettävä siten, että toiminnasta ei aiheudu epäsiisteyttä, roskaantumista, pilaantumisvaaraa maaperälle, pohja- ja pintavesille eikä muutakaan haittaa ympäristölle tai terveydelle.

Lisäksi lautakunta muun muassa merkitsi tiedoksi ympäristölautakunnan alaisen toiminnan vuosikatsauksen 2020 (asia 4) ja ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutumisen 2020 (asia 9).

Kaikki asiat päätettiin esitysten mukaisesti.

Esityslista kokonaisuudessaan Vantaan sähköisessä päätösarkistossa: http://paatokset.vantaa.fi

Julkaistu: 11.3.2021 
(muokattu: )