Osallistuva Vantaa -ohjelma ohjaa kaupungissa tehtävää työtä kohti vahvempaa asukasosallisuutta

Vantaan kaupungin osallisuustyötä ohjaava Osallistuva Vantaa -malli päivitetään käytännönläheiseksi osallisuusohjelmaksi vuosille 2021–2025. Samalla ohjelmalle asetetaan konkreettiset ja mitattavat tavoitteet.

Osallisuusohjelman tavoitteena on tukea kaupungin palveluiden kehittämistyötä niin, että asukkaiden kokemus nähdyksi ja kuulluksi tulemisesta vahvistuvat. Osallisuuden vahvistaminen tarkoittaa avointa viestintää, syrjäytymisen ehkäisemistä sekä mahdollisuutta vaikuttaa ja päästä nauttimaan yhteisestä hyvästä ja tekemisestä. Ohjelman tavoitteena on jatkaa kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien tekemistä näkyväksi, sillä ne ovat keskeinen osa kuntalaisten hyvinvoinnin edistämistä ja luottamuksen rakentamista kunnan ja kuntalaisten välille. Lisäksi tavoitteena on varmistaa, että vantaalaisilla on monipuolisesti tilaisuuksia osallistua kaupungissa tapahtuvaan suunnitteluun ja päätöksentekoon sekä juurruttaa osallisuus entistäkin vahvemmin kaupungin johtamisen ja kehittämisen toimintatapoihin.

Osallistuva Vantaa -ohjelmaa valmistellaan vuorovaikutuksessa kaupungin henkilöstön ja asukkaiden kanssa. Asukaskysely pääsee vastaamaan OsallistuvaVantaa-verkkosivuilla.Vaihtoehtoisesti voi täyttää paperikyselyn, jonka saa koronatilanteen vuoksi kotiin täytettäväksi kirjastoista, asukastiloista ja Vantaa-infoista.

Lisäksi osallisuusohjelman valmisteluun osallistuu asukasvaikuttajia, jotka työstävät ohjelman sisältöä keskustellen asukasraadeissa. Asukasraati koostetaan satunnaisotannalla kutsutuista henkilöistä, jotka edustavat erilaisista taustoista tulevia ja eri-ikäisiä vantaalaisia.

Ohjelmaluonnosta kommentoidaan verkkokeskustelussa keväällä. Henkilöstö vastaa omaan kyselyynsä ja osallistuu työpajoihin helmi-huhtikuussa. Ajankohtaisia asioita ja työn etenemistä voi seurata Vantaan kaupungin OsallistuvaVantaa.fi -palvelusta. Osallistuva Vantaa -ohjelma vuosille 2021–2025 valmistuu syksyllä 2021.

Julkaistu: 2.3.2021 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter