Andra stadiets utbildning fortsätter som distansundervisning fram till 28.3

Landets regering har konstaterat att det i Finland införs nya skärpta restriktioner i tre veckor som inleds 8.3 och upphör den 28 mars. Huvudstadsregionens coronasamordningsgrupp har vid sitt möte 25.2 beslutat att det tidigare beslutet om att andra stadiet övergår till partiell närundervisning från och med 1.3 tas tillbaka. Eleverna på andra stadiet fortsätter i distansundervisning 1.3–28.3. Behovet av sådan närundervisning som är absolut nödvändig tryggas. Närundervisning erbjuds bland annat studerande inom specialundervisningen och studerande som av olika anledningar är i behov av individuellt stöd. Rektorerna informerar om saken vid respektive läroanstalt.

Ordnandet av studentproven på ett sätt som är säkert för hälsan tryggas. Gymnasierna följer studentexamensnämndens anvisningar.

Vid läroanstalterna serveras inga måltider för studerande på andra stadiet under de skoldagar då studierna sker på distans (lagen om yrkesutbildning 11.8.2017/531, § 100, gymnasielagen 10.8.2018, § 35). Studerande kan om de vill anlita Vanda stads mathjälp, som det finns mer information om på webbsidan https://www.vantaa.fi/terveys-_ja_sosiaalipalvelut/paivystys/koronavirus/tukea_ja_apua/ruoka-apu

Grupperna inom påbyggnadsundervisningen efter den grundläggande utbildningen vid Tikkurilan lukio, Lumon lukio och Vaskivuoren lukio fortsätter som närundervisning fram till 5.3. Påbyggnadsundervisningen efter den grundläggande utbildningen övergår till distansundervisning under tiden 8.3–28.3. Studerande inom påbyggnadsundervisning efter den grundläggande utbildningen informeras separat om möjligheten att hämta matpaket (lagen om grundläggande utbildning 21.8.1998/628, § 31) från ett ställe som utbildningsanordnaren meddelar om.

Direktören för serviceområdet för utbildning på andra stadiet,
Ari Ranki

Julkaistu: 26.2.2021 
(muokattu: )