Vantaan hyvinvointimentorointi laajenee

Nainen hyvinvointimentoroinnissa

Vantaan kaupungin tarjoama hyvinvointimentorointi on pitkäkestoinen elintapaohjauspalvelu, jota on pilotoitu vuodesta 2020 alkaen. Mentoriresurssien kasvu mahdollistaa yhä useamman asiakkaan ohjaamisen maaliskuusta alkaen.

Vantaan kaupungin maksuton hyvinvointimentorointi tarjoaa henkilökohtaista ohjausta niille vantaalaisille, joilla on haasteita elintapojensa tai terveytensä kanssa. Mentorointi sopii erityisen hyvin henkilöille, jotka liikkuvat vähän, joilla on ylipainoa, diabetes tai esimerkiksi kohonnut verenpaine.

Hyvinvointimentorointia on tarjottu vuodesta 2020 asti osana Hyvinvointityön tavoitteista toimintaan -hanketta. Uudessa mallissa elintapaohjausta on viety pitkäkestoisempaan suuntaan. Hyvinvointimentoroinnissa testataan myös uusien digitaalisten ratkaisujen käyttöä, jotka mahdollistavat muun muassa vuorovaikutuksen lisäämisen mentorin ja asiakkaan välillä, ja ohjatun ohjelman pidentämisen vuoden mittaiseksi. Ohjauksella pyritään saavuttamaan kestäviä elintapamuutoksia ja vaikuttamaan pitkäkestoisesti mentoroitavan käyttäytymiseen.

Hyvinvointimentorointi järjestetään Vantaan kaupungin itse tuottamana. Maaliskuun aikana palvelun resurssit vahvistuvat uusien mentorien myötä.

"Meillä on tähän asti ollut vain yksi mentori, joka on vastannut noin 130 asiakkaan ohjauksesta. Nyt olemme saaneet mukaan kaksi uutta mentoria. Tämä mahdollistaa elintapaohjauksen yhä useammalle vantaalaiselle", sanoo hankkeen projektiasiantuntija Marianna Suonpää.

Monipuolista apua hyvinvointiin

Hyvinvointimentoroinnissa asiakasta ohjataan liikkumisessa, ravinnossa, unessa ja palautumisessa sekä yleisessä hyvinvoinnissa. Palvelu sisältää tapaamisia henkilökohtaisen mentorin kanssa, sekä yhteydenpitoa, ohjausta ja kannustusta mobiilisovelluksen kautta. Lisäksi palvelussa kehitetään mahdollisuuksia ryhmätapaamisiin muiden ohjauksessa olevien kanssa, joko livenä tai virtuaalisesti.

Tammikuussa 2020 aloittaneet ensimmäiset asiakkaat ovat juuri päättäneet vuoden mittaisen ohjauksen. Osa heistä jatkaa hyvinvointimentorointia seurantajaksolla, jossa selvitetään, miten mentoroinnissa opitut elintavat juurtuvat arkeen ilman mentorin ohjausta.

Ensimmäiset tulokset mentoroinnista ovat lupaavia. Ohjauksen aikana asiakkaiden paino on pudonnut, liikkuminen lisääntynyt ja kokemus omasta terveydestä parantunut. Ohjauksen tulokset ovat samankaltaisia kuin vastaavanlaisissa muiden kuntien elintapaohjauksissa on saatu.

"Osa asiakkaista on edistynyt paljonkin tavoitteissaan. Motivaatiolla ja tavoitteilla on iso merkitys. Hyvinvointimentorointia kehitetään jatkuvasti, ja palvelussa on paljon potentiaalia tulla osaksi pysyvää toimintaa Vantaalla. Hyvinvointimentorointi voi olla tulevaisuudessa myös merkittävä osa sairauksien ennaltaehkäisyä ja hoitoa", toteaa Suonpää.

Amispeli nuorille miehille

Nuori mies kuntoilee

Tällä hetkellä hyvinvointimentorointiin ohjataan asiakkaita vantaalaisista terveyskeskuksista, neuvoloista ja Varian ammattioppilaitoksista. Riskiryhmään kuuluvat voivat ilmoittautua mukaan myös nettilomakkeella osoitteessa tuki.kunnolla.fi/hae.

Ammattiin opiskeleville nuorille miehille on kehitetty hyvinvointimentorointiin oma pelillistetty malli, Amispeli. Peli keskittyy kokemusliikuntaan ja arkiliikkumiseen, ja sen tavoitteena on löytää nuorelle mielekkäitä liikkumistapoja mobiilisovellusta ja mentorin tukea hyödyntämällä. Pelissä kerätään pisteitä liikuntasuorituksista, pienistä hyvinvointiteoista, kaverin kannustamisesta ja omien liikunnallisten tehtävien keksimisestä.

Yksi Amispelissä mukana olleista opiskelijoista on 18-vuotias Varian tieto- ja viestintätekniikan opiskelija Veeti. Hän tuli mukaan palveluun viime toukokuussa opiskeluterveydenhoitajan ehdotuksesta. Veetiä on motivoinut painonpudotus, sillä hän on menossa pian armeijaan. Mentoroinnin aikana Veeti on innostunut kuntosaliharjoittelusta, ja salikäynneistä on tullut säännöllinen tapa. Hän on päässyt kokeilemaan myös uusia liikuntamuotoja, kuten kahvakuulaa. Kokemukset palvelusta ovat positiivisia.

"Parasta on se, että joku motivoi eteenpäin. En varmasti saisi itsestäni yksin niin paljon irti kuin mentorin avustuksella. Lisäksi ohjaus on ilmaista, joka on hienoa", kertoo Veeti.

Lue lisää hyvinvointimentoroinnista osoitteessa kunnolla.fi/hyvinvointimentorointi.

Lisätietoja:

Marianna Suonpää
Projektiasiantuntija
marianna.suonpaa@vantaa.fi
043 826 8121

Julkaistu: 26.2.2021 
(muokattu: )