Toisen asteen koulutuksessa jatketaan etäopetuksessa 28.3. saakka

Maan hallitus on todennut, että Suomessa toteutetaan 8.3. alkava kolmen viikon sulkutila, joka päättyy 28. maaliskuuta. Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä on linjannut kokouksessaan 25.2., että aiempi päätös toisen asteen siirtymisestä osittaiseen lähiopetukseen 1.3. alkaen perutaan. Toisen asteen opiskelijat jatkavat etäopetuksessa 1.3. - 28.3. Täysin välttämättömän lähiopetuksen tarpeet turvataan. Lähiopetusta tarjotaan muun muassa erityisopetuksessa oleville sekä yksilöllistä tukea eri syistä tarvitseville opiskelijoille. Rehtorit tiedottavat asiasta oppilaitoskohtaisesti.

Ylioppilaskokeiden terveysturvallinen järjestäminen varmistetaan. Lukiot noudattavat ylioppilastutkintolautakunnan antamia ohjeita.

Toisen asteen opiskelijoille ei ole tarjolla ateriaa oppilaitoksissa niinä työpäivinä, kun opiskelu toteutetaan etänä (laki ammatillisesta koulutuksesta 11.8.2017/531, § 100, lukiolaki 10.8.2018, § 35). Opiskelija voi niin halutessaan turvautua Vantaan kaupungin ruoka-apuun, josta lisätietoa www-sivulla https://www.vantaa.fi/terveys-_ja_sosiaalipalvelut/paivystys/koronavirus/tukea_ja_apua/ruoka-apu

Perusopetuksen lisäopetuksen ryhmät Tikkurilan, Lumon ja Vaskivuoren lukioiden yhteydessä jatkavat lähiopetuksessa 5.3. saakka. Perusopetuksen lisäopetuksen ryhmät siirtyvät etäopetukseen 8.3. – 28.3. väliseksi ajaksi. Perusopetuksen lisäopetuksen opiskelijoiden mahdollisuudesta noutaa ruokapaketti (perusopetuslaki 21.8.1998/628, § 31) koulutuksen järjestäjän ilmoittamasta paikasta tiedotetaan erikseen.

Toisen asteen koulutuksen palvelualueen johtaja,
Ari Ranki

Julkaistu: 25.2.2021 
(muokattu: )