Vapaa-ajan lautakunta hyväksyi kirjaston tulevaisuutta määrittelevät linjaukset

Lumon kirjasto

Vapaa-ajan lautakunta hyväksyi kokouksessaan Kirjasto-ohjelma 2030 -nimiset kirjastopoliittiset linjaukset. Linjauksissa määritellään muun muassa kirjaston visio ja sitä täydennetään myöhemmin erillisillä toimenpideohjelmilla.

Kirjasto-ohjelma 2030 sisältää kirjaston vision ja toiminta-ajatuksen tilanteessa, jossa useampi megatrendi vaikuttaa kirjastojen toimintaan. Työssä tunnistettiin viisi teemaa kriittisiksi kirjaston toiminnalle tulevaisuudessa. Teemoja ovat lukutaitojen, osallisuuden, matalan kynnyksen oppimismahdollisuuksien, kielten ja kulttuurien monimuotoisuuden sekä elämysten mahdollistaminen, tukeminen ja edistäminen koko väestössä.

Asukkaat, yhdistykset ja yritykset pääsivät osallistumaan työn valmisteluun työpajoissa ja kuntalaiskyselyssä. Työhön osallistui myös koti- ja ulkomaisia asiantuntijoita sekä kirjaston henkilökuntaa.

Lautakunta myönsi avustuksia harrasteliikunnan ohjaajatukia, kohdeavustuksia nuorisotoimintaan sekä paikallisen kansalaistoiminnan kohdeavustuksia. Liikunnan avustettavuus myönnettiin Sport Club Olymp ry:lle täysimääräisesti liikuntajohtajan muutetun esityksen mukaisesti. Lautakunta hyväksyi muut listakohdat alkuperäisten esitysten mukaisesti. Kaikki käsitellyt asiat ovat nähtävissä vapaa-ajan lautakunnan esityslistalta.

Julkaistu: 16.2.2021 
(muokattu: )