Henkilökohtaisella budjetoinnilla vammaispalvelut paremmin toimivaksi kokonaisuudeksi Vantaalla

Vantaan kaupungin vammaispalvelut osallistuvat sosiaali- ja terveysministeriön rahoittamaan henkilökohtaisen budjetoinnin kokeiluhankkeeseen, Hebu-Vantaa, joka on osa valtakunnallista kokonaisuutta. Kokeiluhanke on osa vammaispalvelulainsäädännön uudistusta. Henkilökohtaisen budjetoinnin kokeiluhankkeen tavoitteena on vammaisten ihmisten yksilöllisten tarpeiden parempi huomioon ottaminen.

HeBu-Vantaa hankkeella saadaan asiakkaiden ääni kuuluviin, huomioidaan heidän toiveensa ja tarpeensa henkilökohtaisen budjetoinnin suunnittelussa. Hankkeessa haetaan asiakkaiden ja heidän läheistensä muutosehdotuksia jo nykyisten palveluiden järjestämiseen Vantaalla. Tavoitteena on kiinnittää erityistä huomiota niihin asiakkaisiin, joille ei ole löytynyt omiin tarpeisiinsa sopivaa ja asiakkaan elämänlaatua parhaiten edistävää palvelua. Hankkeen lähtökohtana on ”Asiakkaat ovat palveluidensa parhaimpia asiantuntijoita”.

OsallistuvaVantaa-sivusto tarjoaa kanavan vaikuttaa projektin etenemiseen

Hankkeen toiminnasta saa tietoa osoitteesta osallistuvavantaa.fi 1.3.2021 alkaen. Sivuston tavoitteena on tukea hankkeen toteutusta ja mahdollistaa vammaispalvelujen kehittämiseen tarvittava vuorovaikutus. Sivustolta on mahdollista osallistua kyselyihin, ilmoittautua työpajoihin ja haastateltavaksi. OsallistuvaVantaa-sivusto tukee yllä esitettyjä valtakunnallisia tavoitteita vammaispalvelujen ja lainsäädännön uudistamisessa.

OsallistuvaVantaa-sivustolta löytyy mm.

  • Henkilökohtaisen budjetoinnin hankekuvaukset
  • Seminaarien esitelmät
  • Videoita
  • Kyselyjen linkit ja kyselyjen tulokset
  • Työpajoihin ilmoittautuminen ja niiden yhteenveto
  • Haastatteluihin ilmoittautuminen ja niiden yhteenveto
  • Kysymykset ja asiantuntijoiden vastaukset esitettyihin kysymyksiin
  • Ja kaikkea muuta, mikä palvelee henkilökohtaisen budjetin kehittämistä vammaispalveluissa

Asiakaskysely, työpajat ja yksilöhaastattelu

Asiakaskyselyissä pääset jakamaan ajatuksiasi tämän hetken palveluistasi tai läheisesi palveluista. Kysely tehdään nimettömänä. Kysely on avoinna 1–14.3.2021, vastaaminen kestää noin 5–10 minuuttia.

Yksilöhaastatteluissa kartoitetaan tarkemmin asiakkaan näkemystä hänen nykyisistä palveluistaan ja palveluvalikon ulkopuolisista palveluista, jotka hyödyttäisivät asiakasta paremmin kuin nykyiset palvelut. Haastattelut järjestetään kevään aikana etänä tai kasvotusten. Haastattelu tehdään nimettömänä.

Työpajoissa tarkastelemme kyselyissä ja haastatteluissa nousseita ongelmia, ideoita ja mahdollisuuksia yhteiskehittämisen keinoin. Ideoimme yhdessä ratkaisuja nykyisiin ongelmiin ja kehitämme haastatteluissa ja kyselyissä esiin nousseita ideoita. Työpajojen sisältö tarkentuu kyselyjen ja haastattelujen saadun tiedon pohjalta.

Tervetuloa OsallistuvaVantaa-sivustojen ja asiakaskyselyn avaustilaisuuteen

Hankeen aloitustilaisuus järjestetään maanantaina 1.3.2021 klo. 15.00–16.00 Teamsin välityksellä: Liity kokoukseen napsauttamalla tätä linkkiä. Tilaisuuteen ovat tervetulleita kaikki aiheesta kiinnostuneet.

On tärkeää, että olet mukana kehittämässä vammaispalveluja. Tämä on sinun mahdollisuutesi päästä vaikuttamaan henkilökohtaisen budjetoinnin lain valmisteluun. Tule siis mukaan vaikuttamaan ja kehittämään tulevaisuuden vammaispalveluja. Vain osallistumalla voit vaikuttaa!

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Tuomo Melin
040 1866165
tuomo.melin@vantaa.fi

Projektityöntekijä Hilkka Kurri
040 6712501
hilkka.kurri@vantaa.fi

Julkaistu: 16.2.2021 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter