Monikulttuurisuusasiain neuvottelukunta ottaa kantaa aikuisten perusopetuksen laajentamiseksi Vantaalla

Monikulttuurisuusasiain neuvottelukunta toteaa, että tarve aikuisten perusopetuksen opiskelijapaikkojen lisäämiseen on akuutti. Niinpä toimenpiteisiin tuleekin ryhtyä ripeästi, jotta varmistetaan vantaalaisten nuorten opiskelumahdollisuus jo syksyllä 2021 uusissa, ajanmukaisissa tiloissa

Vantaan aikuisopisto järjestää aikuisten perusopetusta 17–29-vuotiaille vantaalaisille. Toiminta on tarkoitettu maahanmuuttajataustaisille henkilöille, joilla ei ole suomalaista perusopetusta vastaavaa koulutaustaa tai perusopetuksen päättötodistusta. Aikuisten perusopetuksessa voi suorittaa koko perusopetuksen oppimäärän, ja se toimii siten väylänä toisen asteen koulutukseen ja työelämään.

Opiskelijapaikkoja on nykyisin noin 100, mutta tämä ei riitä kohderyhmän tarpeisiin, vaan moni nuori jää ilman opiskelupaikkaa. Tilanne on ollut kriittinen jo vuosia. Hakijamäärän perusteella toimintaa tulisikin syksystä 2021 alkaen laajentaa asteittain niin, että opiskelijapaikkoja olisi tulevaisuudessa kaksinkertainen määrä eli noin 200. Tämä edellyttäisi uusien ryhmien perustamista, opettajien palkkaamista sekä ennen kaikkea uusien toimitilojen löytämistä aikuisten perusopetukselle. Nykyisissä tiloissa Vantaan aikuisopistossa ei ole riittävästi luokkahuoneita eikä esimerkiksi opiskeluruokailua pystytä järjestämään.

Opetuksen järjestäjä saa 100 %:n valtionosuuden aikuisten perusopetusta varten. Myönnetyn valtionosuuden määrä on vuosittain huomattavasti suurempi kuin aikuisten perusopetuksen budjetti. Näin ollen toiminnan laajentaminen olisi mahdollista valtionosuusrahoituksen turvin.

Julkaistu: 11.2.2021 
(muokattu: )