Prisma Jumbossa työskennelleiden tartuntojen määrä on tarkentunut – joukossa kaksi muuntovirustapausta

Prisma Jumbon työntekijöillä oli 28.1.2021 todettu yhteensä 8 COVID-19-tartuntaa lyhyen ajan sisällä (mediatiedotteen julkaisuhetkellä yli 10) ja näiden todettujen tartuntojen vuoksi Vantaan tartuntatauti- ja hygieniayksikkö päätyi seulomaan kaikki työntekijät, jotka olivat työskennelleet Jumbon Prismassa 30.12.2020 tai sen jälkeen.

Prisma Jumbon tiloissa työskennelleillä työntekijöillä on nyt todettu yhteensä 32 COVID-19-tartuntaa viimeisten kolmen viikon sisällä. Kokonaismäärään on laskettu mukaan myös muita kuin Prisman omia työntekijöitä. Moni tartunnan saaneista ei ole ollut tartuttavuusaikanaan töissä Jumbon Prismassa. Osa tartunnoista on todettu seulonnan yhteydessä, osa muuten testiin hakeutuneilla. Ainakin muutama todetuista tartunnoista on todennäköisimmin muualta kuin työpaikalta peräisin, eivätkä kaikki tapaukset todennäköisesti liity samaan tartuntaketjuun.

Koronanäytteessä kävi seulonnan aikana yhteensä yli 300 Jumbon Prisman tiloissa työskennellyttä työntekijää. Näin laajassa seulonnassa todetaan useimmiten myös sellaisia positiivisia näytteitä, jotka liittyvät jo aiemmin sairastettuun koronavirusinfektioon, eivätkä siten ole tuoreita tartuntoja. Kullekin tartunnalle altistuneet henkilöt on kartoitettu ja asetettu karanteeniin, kunnes heillä ei enää ole sairastumisriskiä. Viimeisen viikon aikana ei ole tullut ilmi uusia tapauksia Prisman työntekijöillä.

Prisma Jumbon työntekijöillä todettuihin COVID-19 -koronavirustapauksiin liittyi jo alkuvaiheessa muuntovirusepäily. Kaksi Prisma Jumbon tiloissa työskennelleillä todetuista koronavirustapauksista on varmistunut UK-variantin eli -muuntoviruksen aiheuttamaksi. Yli puoleen tapauksista liittyy muuntovirusepäily, mutta muiden näytteiden kohdalla lopullisia tuloksia ei vielä ole saatavilla.

Koska tietoa muuntoviruksen tarttuvuudesta on vielä vähäisesti, kontakteja määriteltiin muuntovirusepäilyn vuoksi altistuneeksi tavallista herkemmin jo tartuntaryppään kartoituksen alkuvaiheessa. Oireisten lisäksi myös oireettomat altistuneet ohjeistettiin menemään testiin heti, sekä toistamiseen ennen karanteenin päättymistä.

Jumbon Prismassa asioineiden asiakkaiden tartuntariski arvioidaan pieneksi. Myymäläasiointi on luonteeltaan lyhytkestoista ja myymälässä on pidetty hyvää huolta hygieniakäytännöistä sekä käytetty kasvosuojaimia. Kaupan toiminta voi jatkua normaalisti.

Julkaistu: 11.2.2021 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter