Vestran korpi ennallistetaan – harvinainen elinympäristö palautetaan luonnontilaan

Vestran korvessa tehdään ennallistamistoimia

Keimolassa sijaitseva Vestran korpialue ennallistetaan. Kyseessä on 3,6 hehtaarin laajuinen suo kaupungin omistamalla metsäalueella.

Ennallistettava alue on ollut aikanaan lehtokorpea, joka on uhanalainen suotyyppi. Alun perin rehevä puustoinen suo on ojitettu puunkasvun lisäämiseksi noin 40 vuotta sitten. Ojituksen seurauksena suo on kuivunut ja puusto kasvanut voimakkaasti.

Suon palauttaminen kohti luonnontilaa vaatii puuston voimakasta harventamista ja sinne aikanaan kaivettujen ojien täyttämistä. Kun vesi ei enää virtaa pois ojia pitkin, maa pystyy jälleen pidättämään vettä ja suon on mahdollista alkaa palautua ennalleen.

Lehtokorvissa on tyypillisesti useita eri lehtipuulajeja, mutta myös jonkin verran kuusia. Ojituksen ja sen myötä maaperän kuivumisen seurauksena lajien jakauma Vestran korven alueella on muuttunut, ja mm. tervalepän määrä vähentynyt. Harvennuksessa jätetään jäljelle kaikki tervalepät, ja toisaalta kaadetaan ojituksen seurauksena runsastuneita koivuja ja kuusia.

Korven harvennustyöt tehdään helmikuun aikana ja ojat täytetään loppukesällä. Jatkossa ennallistamistoimien vaikutuksia seurataan ja tarvittaessa kehitystä ohjataan luonnonhoidollisilla toimenpiteillä. Suon ennallistuminen on pitkä prosessi, johon menee kymmeniä vuosia. Vestran korpi on ensimmäinen suoalue, joka Vantaalla ennallistetaan.

Vestran korven länsipuolella sijaitsee luonnonsuojelulailla rauhoitettu Natura-alue, jonka alueella on soita, lehtoja ja vanhaa metsää. Vestran korven ennallistaminen suoksi täydentää viereisen Natura-alueen rehevien soiden verkostoa.

Hankkeen toteuttamiseen on saatu Ympäristöministeriön Helmi-elinympäristöohjelman rahoitusta.

Kuva: Vestran korpea harvennetaan osana ennallistamistoimia

Julkaistu: 10.2.2021 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter