Ankkapuiston uudistus jatkuu reittien kunnostuksella ja lähiliikuntapaikan ja pysäköintialueen rakentamisella

Ankkapuisto

Korson Ankkapuiston uudistus jatkuu. Aluksi kevään aikana uusitaan puiston reitistöjä. Reittien valaistus uusitaan, ja osaa puiston kulkureiteistä levennetään ja ne päällystetään. Päällysteinä käytetään pääasiassa kivituhkaa, mutta myös muita materiaaleja. Kunnostustyöt valmistuvat kesäkuussa.

Ruusuvuorenmäen alueella joudutaan kaatamaan joitakin yksittäisiä puita reittien leventämisen mahdollistamiseksi. Reittejä on levennettävä jonkin verran nykyisestä, jotta talvikunnossapitokalusto pystyy huoltamaan reittejä talvisin. Puita pyritään kuitenkin kaatamaan mahdollisimman vähän.

Kesällä puiston koillisosaan rakennetaan pysäköintialue ja lähiliikuntapaikka. Lähiliikuntapaikalle tulee petankkikenttä ja ulkokuntoilulaitteita eritasoisille kuntoilijoille.

Rekolanojassa puiston eteläosassa sijaitsevan padon alapuoliselle virtaama-alueelle tehdään muutoksia siten, että kalat ja muut vesieliöt pääsevät liikkumaan joessa nykyistä helpommin. Muutokset tehdään joen pohjan rakenteeseen, joten joen virtaama-alueen ulkonäkö ei juuri muutu. Kunnostus ajoitetaan kesällä aikaan, jona kalat häiriintyvät muutostöistä mahdollisimman vähän.

Lopuksi syksyllä istutetaan puita lähiliikunta- ja pysäköintipaikkojen läheisyyteen ja puiston länsiosiin. Työt valmistuvat suunnitelmien mukaan lokakuussa 2021.

Ankkapuistoa on uudistettu vaiheittain vuodesta 2016 lähtien. Puiston rehevöityneet lammet on ruopattu ja Rekolanojan neljä siltaa uusittu.

Lisätietoja Ankkapuiston uudistuksesta

Julkaistu: 8.2.2021 
(muokattu: )