Kiihtyvä koronatartuntojen määrä edellyttää uusia toimenpiteitä

Vantaalla on 4.2.2021 mennessä ilmoitettu 5 161 koronatartuntaa. Vantaan osuus Suomen tartunnoista on 11,1 prosenttia. Tuoreimman neljäntoista päivän seurantajaksolla (21.1.–3.2.) on todettu 594 uutta tautitapausta, eli uusien tapausten ilmaantuvuus väestöön suhteutettuna on 250,2 tapausta 100 000 asukasta kohden.

Tartunnan jäljitykseen ja rokotustoimintaan tarvitaan lisäresursseja. Ulkopuolinen taho, Luona Oy aloittaa tartunnanjäljitystyön 15.2.Lisäksi Vantaa kohdentaa avuksi omaa henkilöstöään uudelleen käynnistetyllä resurssikeskustoiminnolla.

Vantaalla on 4.2.2021 mennessä annettu rokotteita 5 857. COVID19 vuodeosastojen, infektiovastaanottojen, näytteenoton ja laboratoriodiagnostiikan henkilöstö, ensihoito sekä ikääntyneiden hoivan asukkaat ja henkilöstö on rokotettu ensimmäisen kierroksen osalta ja toinen kierros on aloitettu. Kotihoidon henkilöstön ja ikääntyneiden osalta ensimmäinen rokotekierros on käynnissä. 8.2.2021 alkaen uusille rokotettaville Pfizerin ja Biontechin rokotteen tehosteannos annetaan 12 viikon kuluttua ensimmäisen annoksen antamisesta nykyisen 4 viikon sijaan. Vantaan 80-vuotiaista on nyt rokotettu noin kolmannes.

Vantaa tiedottaa tehostetusti kauppakeskuksia ja rakennusliikkeitä hygieniaohjeista ja maskin käytöstä. Jumbossa, Tikkurilan Dixissä ja Myyrmannissa aloitetaan tehostettu viestintä useilla eri kielellä. Myös muita kauppoja pyydetään pitämään esillä maskisuositusta näkyvästi. Rakennustyömaat ovat Vantaalla olleet viime aikoina tartunnan leviämisessä keskimääräistä suurempi lähde.

Vieraskielisille kohdennettua koronaan liittyvää koordinaatiota ja viestintää tehostetaan, jotta tartuntojen määrät saadaan laskemaan. Kiertävä koronainfoa jakava auto lähtee uudelleen liikkeelle. Toiminta jatkuu yhteistyössä SPR:n vapaaehtoistoiminnan kanssa. Nyt keskitytään monikieliseen viestintään ja rokotusinfon jakamiseen. Lisäksi selvitetään aluekeskuksissa kiertävän testausauton käyttöönottoa mahdollisimman pikaisesti. Vantaa myös korostaa, että testaukseen pääsee helposti, ilman viiveitä ja tuloksen saa keskimäärin alle 20 tunnissa.

Kaupunginjohtaja tapaa uudelleen monikulttuuristen järjestöjen ja uskonnollisten yhteisöjen edustajia tiistaina 9.2. Vantaa jakaa ilmaisia maskeja järjestöjen ja uskonnollisten yhteisöjen kautta. Vantaa on koonnut jälleen tuhansia maskeja jaettavaksi ja jaosta on tarkoitus neuvotella tapaamisessa. Uskonnollisten yhteisöjen johtoa pyydetään tehostamaan koronaviestintää ja rajoitusten noudattamista. Kirkoissa, moskeijoissa ja muissa rukoushuoneissa ei saa olla enempää kuin 10 henkilöä kerralla.

Tilanne kouluissa

Vantaan kouluissa karanteenissa on (5.2.) yli 800 henkilöä. Erityisesti Itä- Vantaalla Lehtikuusen koululla tilanne on haastava. Altistuneita on yli 300 ja 40 opettajaa, sekä koulun johtoa ja hallintohenkilöstöä on asetettu karanteeniin altistumisten vuoksi. 4–6 luokat ovat Lehtikuusen koululla siirtyneet etäopetukseen. 1–3 luokat jatkavat vielä toistaiseksi lähiopetuksessa. Koululaisten vanhemmille viestitetään, että pienimmästäkin oireilusta tulee hakeutua testiin ja koko perhe on syytä testata.

Lukioiden ensimmäisen ja toisen vuosikurssin opiskelijat jatkavat etäopetuksessa 28.2.2021 saakka. Välttämättömän lähiopetuksen tarpeet turvataan. Lähiopetusta tarjotaan muun muassa erityisopetuksessa oleville sekä yksilöllistä tukea eri syistä tarvitseville opiskelijoille. Lukioiden rehtorit päättävät tapauskohtaisesti välttämättömästä lähiopetuksesta.

Etäopetusta jatketaan myös ammatillisessa koulutuksessa aiemman päätöksen mukaisesti 28.2.2021 saakka. Opetusjärjestelyjen aikana varmistetaan opiskelijoiden mahdollisuudet tutkinnon osien ja tutkintojen suorittamiseen eri oppimisympäristöissä tarpeen mukaan (verkko-opetuksessa, oppilaitoksessa ja työpaikalla). Toisen asteen paluuta lähiopetukseen tarkastellaan seuraavan kerran ennen hiihtolomia.

Vantaa valmistelee laajemmin massatestauksia vantaalaisiin kouluihin.

Itä-Uusimaan poliisi on tiedottanut lisääntyneestä nuorison häiriökäyttäytymisestä. Nuorisotilojen hallittua avaamista harkitaan lisääntyneen pahoinvoinnin ja nuorten levottomankäytöksen vuoksi.

- Vantaan koronatilanne edellyttää rokotusten alkamisesta huolimatta tilanteen tarkkaa seurantaa ja vastuullista toimintaa sekä annettujen rajoitusten hyvää noudattamista, toteaa kaupunginjohtaja Ritva Viljanen. Pääkaupunkiseudun kaupungit kokoontuvat viikoittain ja tekevät tarvittaessa muutoksia annettuihin ohjeisiin. Myös Vantaan kaupungin oma häiriötilannejohtoryhmä linjaa ja seuraa tilannetta päivittäin. Perustan tarvittaville toimille muodostaa kaupungin johtokeskuksen tuottama tilanneraportti koko kaupungin tartuntatilanteesta kolmesti viikossa. Kaupunginvaltuusto ja -hallitus saavat säännöllisesti katsauksen kaupungin koronatilanteesta ja toimenpiteistä.

Julkaistu: 7.2.2021 
(muokattu: )