Uusi yleiskaava ei ole uhka pientaloalueille

Vantaan Sanomien pääkirjoitus ja mielipide 16.1.2021 on otsikoitu ”Uusi yleiskaava tuo pelkoa ja epävarmuutta pientaloasukkaille – ”Alkupaukku pientaloalueiden tuhoamiselle””.

Vantaan pinta-alasta tällä hetkellä noin puolet on vihreää: metsää, puistoja ja viherreittejä ja noin puolet rakennettua ympäristöä. Tästä rakennetusta pinta-alasta lähes puolet on pientaloalueita. Vehreät pientaloalueet kuuluvat kaupunkiimme nyt ja tulevaisuudessa ja uusi yleiskaava ei ole niille uhka. Päinvastoin: kaupungin tavoitteena on mahdollistaa tänä vuonna jopa 400 uuden pientaloasunnon rakentuminen Vantaalle.

Yleiskaava on pitkän aikavälin suunnitelma, jolla ohjataan kaupungin kasvua ja kehitystä. Vantaa kasvaa tiivistämällä erityisesti keskustoja ja asemien ympäristöjä, mutta myös muita jo olemassa olevia, rakennettuja alueita. Näin meillä säilyy mahdollisuus vaalia kaupunkimme vehreyttä ja luontoarvoja.

Asukkaiden huoli olemassa olevista pientaloalueista otettiin yleiskaavan viimeistelyssä huomioon. Asuinalueiden (A) määräyksestä poistettiin lause ”alueelle saa rakentaa kaikkia talotyyppejä”, koska se ymmärrettiin siten, asuinalueelle voisi minne vaan tehdä kerrostaloja. Pientaloja koskeviin yleiskaavamääräyksiin kirjattiin myös, että olemassa olevan pientaloalueen uudis- ja täydennysrakentamisessa tulee vaalia ympäristön arvokkaita ominaispiirteitä sekä rakentamisen tapoja. Näille alueille saa rakentaa ensisijaisesti erilaisia pientalotyyppejä ja lähipalveluita. Suurin sallittu rakennuskorkeus on kolme kerrosta. Pientaloalueen rakennetta muuttavat asemakaavat tulee laatia riittävän laajoina kokonaisuuksina, ja vuorovaikutuksessa alueen asukkaiden kanssa.

Uusi yleiskaava on tulossa kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi 25.1.2021. Yleiskaavaa on valmisteltu vuodesta 2017 lähtien. Matkan varrella olemme olleet yhteyksissä eri tavoin tuhansien vantaalaisten kanssa, muun muassa tilaisuuksien, kyselyiden, ja koronakeväänä kaavaehdotuksen nähtävillä olon aikaan erilaisten sähköisten välineiden kautta. On valitettavaa, että viestimme ei ole tavoittanut kaikkia. Kuitenkaan se, että yleiskaavan ratkaisuihin olisi ollut mahdollisuus tutustua vasta viime aikoina, ei pidä paikkaansa.

Pientaloalueemme täydentyvät kaiken aikaa ja pääosin uusilla pientaloilla. Alueiden täydentyminen on tärkeää, jotta ne säilyttävät elinvoimaisuutensa ja lähipalvelunsa. Yleiskaavan jatkotyönä on käynnistymässä pientaloprojekti, jonka tavoitteena on varmistaa pientalorakentamisen ja -asumisen tulevaisuus Vantaalla. Tämän projektin tiimoilta tulemme olemaan yhteydessä Vantaan pientaloasukkaisiin.

Kaupunkisuunnittelujohtaja Tarja Laine

Yleiskaavapäällikkö Mari Siivola

Lisätietoa Vantaan yleiskaavasta: www.vantaa.fi/yleiskaava2020

Julkaistu: 18.1.2021 
(muokattu: )