Raskaan liikenteen läpiajokielto osalle Vanhaa Porvoontietä

Läpiajokielto ja vaihtoehtoinen reitti

Raskaan liikenteen läpiajo kielletään Kuninkaalassa Vanhalla Porvoontiellä Tikkurilantien ja Kyytitien välisellä osuudella. Muutos tulee voimaan helmikuun alussa.

Syynä muutokseen on Vanhan Porvoontien varrella sijaitsevalle asuinalueelle suuresta raskaan liikenteen määrästä aiheutuva meluhaitta. Liikenne tieosuudella on lisääntynyt viime vuosina selvästi, mikä on nostanut asuinalueen melutasoa. Tieosuudella kulkee päivittäin noin 10 000 ajoneuvoa, joista 15 prosenttia on raskasta liikennettä.

Läpiajokielto koskee pakettiautoa suurempia ajoneuvoja, lukuun ottamatta linja-autoliikennettä ja erikoiskuljetuksia. Tonteille ajo on edelleen sallittua kaikilla ajoneuvoilla.

Jatkossa raskas liikenne voi käyttää korvaavana ajoreittinä Vanhalta Porvoontieltä Kehä III:lle esimerkiksi reittiä Tikkurilantie−Kanervikkotie−Santaradantie–Jokiniemenkatu−Heidehofintie.

Kaupunki on aiemmin selvittänyt mahdollisuutta torjua asukkaille aiheutuvaa meluhaittaa rakentamalla meluesteitä, mutta selvityksen perusteella ei ole löytynyt toteuttamiskelpoista, riittävästi melutilannetta parantavaa ratkaisua.

Muutoksen toivotaan samalla vähentävän läpiajoliikennettä myös Vanhan Porvoontien Kyytitien ja Kehä III:n välisellä alueella. Tämä vähentäisi Porttipuiston kaupallisen alueen ruuhkia ja helpottaisi asioimista alueella.

Julkaistu: 15.1.2021 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter