Henkilöstölle kiitosta pääkaupunkiseudun varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen asiakaskyselyssä

Espoo, Helsinki, Kauniainen ja Vantaa toteuttivat loka-marraskuun vaihteessa (19.10.-8.11.2020) yhteisen asiakaskyselyn kaikille kunnallisessa ja yksityisessä varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa olevien lasten huoltajille. Asiakaskysely lähetettiin lähes 60 000 huoltajalle, joiden lapset ovat joko kunnallisessa tai yksityisessä varhaiskasvatuksessa. Vastauksia saatiin yhteensä 15 269.

Kyselyllä selvitettiin lasten ja huoltajien kokemuksia varhaiskasvatuksesta ja esiopetuksesta sekä heidän toiveitaan kehittämiskohteista.

Edellistä, vuoden 2017 kyselyä uudistettiin yhteistyössä pääkaupunkiseudun kuntien, huoltajien ja työntekijöiden kanssa. Kyselyä tiivistettiin ja mukaan otettiin lapsille suunnatut kysymykset.

Kyselyyn pystyi vastaamaan suomen, ruotsin, englannin, viron, venäjän, arabian ja somalin kielillä. Kyselyn teknisestä toteutuksesta vastasi Innolink Research Oy.

Lapset viihtyvät varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa

Parhaat arviot saivat lasten viihtyvyys sekä henkilökunta varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa. Lapset ja huoltajat kokivat myös, että lapsilla on hyvät ja riittävät kaverisuhteet varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa.

Vastausten perusteella kunnilla on kehitettävää lapsen mahdollisuuksissa osallistua toiminnan sisällön suunnitteluun sekä siinä, että vanhemmilta saadut palautteet, ideat ja toiveet käsitellään entistä paremmin. Kyselyn tulosten mukaan parannettavaa on myös erilaisten oppimisympäristöjen hyödyntämisessä entistäkin monipuolisemmin varhaiskasvatus- ja esiopetuspaikan lisäksi.

Asiakaskyselyn yhteiset tulokset julkaistiin Helsingin kaupungintalolta 13.1.2021 striimatussa tilaisuudessa. Yhteenveto kyselyn tuloksista löytyy tältä vantaa.fi-sivulta.

Vantaan tulokset ilahduttavat ja luovat pohjan kehittämiselle

Vantaan tulokset eivät poikkea suuresti pääkaupunkiseudun tuloksista ja pääsääntöisesti vantaalaiset huoltajat ovat tyytyväisiä varhaiskasvatuspalveluihin. Vantaan varhaiskasvatus sai kouluarvosanaksi 8,8, joka on lähes sama kuin edellisessä kyselyssä vuonna 2017. Huoltajat ympäri Vantaata ovat tästä samaa mieltä, sillä alueelliset erot ovat pienet.

Poikkeuksellinen vuosi on tuottanut haasteita mm. viestintään ja Vantaan varhaiskasvatus on tehostanut monikielistä huoltajaviestintää koko pandemian aikana. Positiivista tuloksissa onkin, että huoltajat kokevat viestinnän olleen riittävää ja luotettavaa.

Vantaalla on jo monta vuotta panostettu monipuoliseen oppimisympäristöjen hyödyntämiseen sekä sisällä että ulkona. Huomiota on kiinnitetty esimerkiksi liikunnan lisäämiseen sekä digitaalisten välineiden pedagogiseen käyttöön. Ilahduttavaa on, että huoltajat kokevat varhaiskasvatuksen hyödyntävän monipuolisesti eri oppimisympäristöjä. Tämä näkyi myös lasten vastauksissa, joissa nousi esille erityisen mieluisana tekemisenä metsäretket ja jumppa.

Lähes 2000 vantaalaista huoltajaa vastasi kyselyyn ja Vantaan vastausprosentiksi muodostui 15 %. Asiakaskyselyn tulokset käsitellään Vantaan varhaiskasvatuksen johtoryhmässä sekä yksiköiden omissa johtoryhmissä. Varhaiskasvatuspaikka käy läpi tuloksiaan ja kehityskohteitaan huoltajien kanssa kevään aikana. Vantaan varhaiskasvatus kiittää kaikkia kyselyyn vastanneita huoltajia.

Lisätietoja antaa

Vantaa:

Varhaiskasvatuksen johtaja Mikko Mäkelä, mikko.makela@vantaa.fi, 0503417386
Direktör för det svenskspråkiga serviceområdet Anders Vikström, anders.vikstrom@vantaa.fi, 043 825 7442

Helsinki:

Varhaiskasvatusjohtaja Satu Järvenkallas, satu.jarvenkallas@hel.fi, 09 310 43368
Chef för småbarnspedagogiken Jenni Tirronen, jenni.tirronen@hel.fi, 09 310 73014

Espoo:

Varhaiskasvatuksen johtaja Virpi Mattila, virpi.mattila@espoo.fi, 09 816 23300
Direktör för svenska bildningstjänster Barbro Högström, barbro.hogstrom@espoo.fi, 050 351 1497

Kauniainen:

Varhaiskasvatuspäällikkö Annika Hiitola, annika.hiitola@kauniainen.fi, 050 341 6269
Varhaiskasvatusyksikön johtaja Paula Somila, paula.somila@kauniainen.fi, 050 3415313

Julkaistu: 13.1.2021 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter