Vantaan koronarokotukset alkoivat 5.1.2021

Vantaan koronarokotukset alkoivat 5.1.2021, kun pieni erä koronarokotteita saapui Vantaalle. Ensimmäisessä vaiheessa rokotuksen saavat koronapotilaita hoitava henkilöstö.

- Olemme tehneet hyvää valmistautumistyötä, joten on hienoa, että pääsemme nyt aloittamaan henkilöstön ja seuraavissa vaiheissa myös asukkaidemme rokotukset, kertoo palvelupäällikkö Piia Niemi-Mustonen Vantaan ennaltaehkäisevästä terveydenhuollosta.

Rokotukset toteutetaan valtakunnallisen rokotusjärjestyksen mukaisesti. Koronarokotuksia laajennetaan, kun rokotteita saadaan vähitellen lisää.

- Saamme rokotteita vähitellen ja meillä on Vantaalla hyvä valmius rokottaa. Rokottamisessa noudatetaan valtakunnallisia ohjeita. Nyt aloitettujen rokotusten järjestys perustuu tähän ohjeistukseen, eli työtehtävään liittyvään riskiin. Tiedotamme vantaalaisia heti kun saamme uutta tietoa rokotusten aikataulusta, kertoo apulaiskaupunginjohtaja Timo Aronkytö Vantaan sosiaali- ja terveyspalveluista.

Seuraa Vantaan rokotetiedottamista

Ajankohtaista tietoa koronarokotuksista päivitetään vantaa.fi/koronarokotukset -sivulle.

Valtakunnalliset koronarokotusten kohderyhmät ja tarkempi järjestys

Rokotusten kohderyhmiä tulee tarkastella lääketieteellisen riskinarvion perusteella. Rokotetta tarjotaan ensimmäiseksi seuraaville ryhmille:

  • koronapotilaita hoitavalle sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstölle sekä hoivakotien henkilöstölle
  • ikääntyneille henkilöille sekä
  • henkilöille, joilla on vakavalle koronavirustaudille altistavia sairauksia lääketiellisin perustein.
Kohderyhmä 1: Koronapotilaita hoitava terveydenhuollon henkilöstö sekä ympärivuorokautisen hoivan henkilöstö ja asukkaat

1. Teho-osastojen henkilökunta

2. Todettuja tai epäiltyjä covid-19-potilaita hoitavien vuodeosastojen ja päivystysosastojen sekä ensihoidon henkilökunta

3. Todettuja tai epäiltyjä covid-19-potilaita hoitavien infektiovastaanottojen henkilökunta, koronanäytteenottojen henkilökunta ja koronavirusdiagnostiikkaa tekevä laboratoriohenkilökunta

4. Ikääntyneiden sosiaalihuollon asumispalvelujen ja laitoshoidon tehostetun palvelun toimintayksikköjen eli ympärivuorokautisen hoivan henkilökunta ja asukkaat (ryhmiä 3 ja 4 voidaan rokottaa samaan aikaan)

5. Kriittinen sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö rajatusti, esimerkiksi elinsiirtoyksikköjen henkilökunta

Edellä mainittujen ryhmien kokonaismäärä on valtakunnallisesti runsaat 100 000 ihmistä, kun mukaan lasketaan vain ikääntyneiden hoivapalvelut. Vantaalla ryhmien 2-4 määrä on noin 5 500 henkilöä.

Kohderyhmä 2: Ikääntyneet ja henkilöt, joilla on vakavalle koronavirustaudille altistavia perussairauksia


1. ≥80-vuotiaat*

2. 75–79-vuotiaat *

3. 70–74-vuotiaat*

4. <70-vuotiaat, joilla on vakavalle koronavirustaudille erittäin voimakkaasti altistava sairaus**

5. <70-vuotiaat, joilla on vakavalle koronavirustaudille altistava sairaus***

Yli 70-vuotiaita on valtakunnallisesti kaikkiaan noin 800 000. Vantaalla määrä on reilut 25 000 henkilöä.

*mukaan lukien samassa taloudessa asuvat omaishoitajat

**Vakavalle koronavirustaudille erittäin voimakkaasti altistavia sairauksia ovat esimerkiksi krooninen vaikea munuaissairaus, vaikea immunosuppressiivinen tila (elinsiirto, akuutti syöpähoito) ja vaikea krooninen keuhkosairaus.

*** Vakavalle koronavirustaudille altistavia sairauksia ovat esimerkiksi sepelvaltimotauti ja kirroottinen maksasairaus.

Kohderyhmä 3: Muu väestö


Rokotussuunnitelma tarkentuu vähitellen kevään aikana, esimerkiksi saapuvien rokotteiden määrän mukaan.

Julkaistu: 11.1.2021 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter