Länsimäessä parannetaan Pallastunturintietä ja rakennetaan uusi Vuontiskero-katu

Katutyömerkki

Länsimäkeen rakennetaan uusi Vuontiskero-niminen katu Pallastunturintieltä Länsimäen koululle. Uusi katu käsittää ajoradan moottoriajoneuvoille sekä jalankulku- ja pyörätien.

Pallastunturintietä parannetaan tien pohjoisosassa Länsimäentien ja Kurupuiston välisellä alueella. Kadulle tulee uusi korotettu suojatie Vuontiskeron risteyksen tuntumaan. Parannuksen yhteydessä Pallastunturintielle rakennetaan jalankulku- ja pyörätie kadun pohjoisreunaan Länsimäentien ja Kurupuiston väliselle osuudelle sekä kadun eteläreunaan suunnistajankujalta Länsimäen kirjastolle.

Katutöiden lisäksi alueella tehdään vesihuollon saneeraus- ja rakennustöitä. Vesihuoltolinja Pallastunturintien, Suunnistajankujan, Sivupolun ja Tarinatorin alueella saneerataan. Lisäksi rakennetaan uusi vesihuoltolinja Vuontiskeron ja Kurupuiston välissä sijaitsevalta tontilta Kurupuiston kautta Kurupolulle.

Rakennustyöt ovat alkaneet ja valmistuvat suunnitelmien mukaan elokuussa 2021.

Tuleva Vuontiskero-katu on toiminut jo nykyisellään kulkuväylänä Pallastunturintieltä Länsimäen koululle. Katutöiden ajan ajoliikenne koululle ohjataan kulkemaan koulun pohjoispuolelta Vartiotien kautta. Pallastunturintietä pääsee ajamaan koko katutöiden ajan.

Julkaistu: 11.1.2021 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter