Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi toimialan ensi vuoden toimintasuunnitelman

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi kokouksessaan tiistaina 15.12. toimialan käyttö- eli toimintasuunnitelman vuodelle 2021.

Vantaan kaupunginvaltuusto hyväksyi 16.11.2020 taloussuunnitelman 2021–2024 hyväksymisen yhteydessä vuoden 2021 sitovat tavoitteet. Sosiaali- ja terveystoimen käyttösuunnitelma ja strategia perustuvat kaupungin strategisiin linjauksiin ja sitovien tavoitteiden jalkauttamiseen toimialalle ja edelleen palvelualueille. Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan strategisen kehittämisen päämääriä ovat palvelujen saatavuuden ja asiakaskokemuksen parantaminen, palvelujen vaikuttavuus, henkilöstökokemuksen ja työhyvinvoinnin tukeminen sekä tuottavuuden parantaminen. Näiden tasapainoisella parantamisella pyritään saavuttamaan organisaation maksimaalinen toimintakyky asukkaiden terveyden ja hyvinvoinnin tukemiseksi.

Toimialan menomääräraha vuodelle 2021 on 728,1 milj. euroa. Oman toiminnan menomääräraha on 454,3 milj. euroa, joka on 2,9 prosenttia suurempi kuin vuoden 2020 toteutumisennuste ilman pandemiamenojen osuutta. Erikoissairaanhoidon menomääräraha on 273,8 milj. euroa, joka on 8,1 prosenttia suurempi verrattuna HUS-johdon vuoden 2020 toteumaennusteeseen.

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan ensi vuoden toimintasuunnitelmaan ja talouteen vaikuttaa merkittävästi koronapandemiatilanne, josta lautakunta sai kokouksessa kattavan selostuksen.

Lautakunta käytti kokouksessaan ottomenettelyä ja perui tehdyn päätöksen Koivukylän ja Korson terveysasemien päiväpoliklinikoiden tilapäisen yhdistämisen jatkamisesta 1.1.–31.3.2021. Yhdistämistä ei näin ollen enää jatketa.

Muut kokouksen asiat päätettiin esitysten mukaan tai pienin muutoksin.

Tutustu kokouksen asialistaan ja liiteaineistoihin.

Julkaistu: 15.12.2020 
(muokattu: )