Kaupungin toimitalo ja uutta asumista Kielotielle Tikkurilaan

Kaupunkisuunnittelulautakunta kokoontui vuoden viimeiseen kokoukseensa 15.12. Kokouksessa käsiteltiin muun muassa Tikkurilan keskustaan, osoitteeseen Kielotie 13, sijoittuvan kaupungin uuden toimitalon toteuttamisen edellyttämää asemakaavamuutosta. Lautakunta päätti esittää kaavamuutosta kaupunginhallituksen ja edelleen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi (asia 6).

Kaavamuutos mahdollistaa uuden, kaupungin käyttöön tulevan toimitilan sisältävän rakennuksen rakentamisen uuteen keskustakortteliin. Kortteliin kohoaa monipuolinen, enimmillään noin 8-kerroksinen kokonaisuus uutta toimistotilaa, asumista, katutason liike- ja palvelutilaa sekä maanalainen pysäköintilaitos. Toimitiloja suunnitellaan noin 800 kaupungin työntekijälle, jotka tällä hetkellä työskentelevät useassa eri toimipisteessä.

Kaavamuutosalueen yhteenlaskettu rakennusoikeus on 21 000 kerrosneliömetriä, josta toimitilan osuus on 11 000 kerrosneliömetriä ja liike- ja palvelutilojen osuus 4 000 k-m2. Asumista kaavamuutosalueelle on mahdollista sijoittaa 6 000 k-m2, mikä tarkoittaa asuntoja noin 120 asukkaalle. Aivan Tikkurilan ydinkeskustassa sijaitsevan tontin rakentamisen tehokkuus näin yli kaksinkertaistuu nykyisestä.

Kielotie 13:sta on kuluvan vuoden aikana jo purettu 1974 valmistunut 4-kerroksinen kaupungin toimitalo, jossa sijainneet kaupungin toiminnot ovat sijoittuneet väistötiloihin Tikkurilan alueella. Uuden toimitalon rakennusurakan kilpailutuksesta vastaa ja toimitalon rakennuttajana toimii kaupungin kiinteistöyhtiö VTK Kiinteistöt Oy.

Lisäksi päätettiin muun muassa:

  • nimetä nimeämättömiä paikkoja ja tarkistaa nimistöä Vantaanlaakson kaupunginosassa (asia 8)
  • Vantaan kaupungin rakennusvalvonnan palveluista perittävän taksan uudistamisesta (asia 9)
  • hyväksyä maanvuokrasopimus pysäköintialueen toteuttamista varten Lehto Tilat Oy:n kanssa. Pysäköintialue tulee Lehto Tilat Oy:n suunnitteleman Kivistön palvelukeskittymän yhteyteen (asia 13).

Kaikki asiat päätettiin esitysten mukaisesti.

Esityslista kokonaisuudessaan Vantaan sähköisessä päätösarkistossa: http://paatokset.vantaa.fi

Julkaistu: 15.12.2020 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter