Nuorten kesätyöllistämiseen 310 000 euron tuki

Vantaan kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan 14.12. muun muassa nuorten kesätöitä. Kaupunki tukee vantaalaisten nuorten työllistymistä yrityksiin ja yhdistyksiin 300 euron kesätyösetelillä. Yrityksen tai yhdistyksen ei tarvitse olla vantaalainen.

Kesätyöseteli jaetaan Vantaan jokaiselle 9.-luokkalaiselle. Kohderyhmään kuuluu 2 615 nuorta. Kesätyöseteliä jaetaan myös Vantaa-infoissa ja nuorten Ohjaamossa. Nämä setelit on tarkoitettu vuosina 2003–2006 syntyneille nuorille, jotka eivät saa seteliä koulunsa kautta. Tähän kohderyhmään kuuluu 7 745 nuorta. Lisäksi varataan 24 000 euroa Vantaan kaupungin Kesäyrittäjyys-kampanjan tukemiseen. Siinä tarjotaan vaihtoehto kesätyölle yrittämisestä kiinnostuneille 17–29-vuotiaille nuorille kevytyrittäjyyden muodossa.

Kivistön kaupunkikeskuksen palvelukeskittymästä sopimus Lehto Tilat Oy:n kanssa

Kivistön palvelukeskittymän toteuttamisesta on päästy neuvottelutulokseen. Kaupunginhallitus hyväksyi 1.2.2021 voimaan tulevien maanvuokrasopimuksen ja kiinteistökaupan esisopimuksen sekä toteutussopimuksen ehdot. Maanvuokrasopimus on voimassa 80 vuotta. Rakennuslupahakemus on jätettävä 30.4.2021 mennessä ja rakentaminen aloitetaan kahden kuukauden sisällä luvan voimaantulosta. Lehto Tilat Oy on ilmoittanut, että palvelukeskittymän rakentaminen kestää noin 18 kuukautta. Palvelukeskittymän avaamisessa tähdätään 18 kuukauden jälkeen olevaan ensimmäisen mahdolliseen kaupalliseen avaamishetkeen. Jos kaikki sujuu hyvin ja rakennuslupa tulee nopeasti, niin palvelukeskittymä olisi valmis joulumyyntiin 2022.

Tikkurilaan paviljonkikoulu väistötilaksi

Tikkurilaan tarvitaan tilaa Jokiniemen koulun väistötilaksi 400 oppilaalle. Väistötilatarpeen jälkeen paviljonki vastaa Simonkallion koulun peruskorjauksen aikaiseen väistötilatarpeeseen ja sen jälkeen Tikkurilan alueen muiden koulujen tarpeisiin aina vuoteen 2031 asti. Kaupunginhallitus hyväksyi hankesuunnitelman vuokrapaviljongille. Arvioitu vuosikustannus on noin 1,7 miljoonaa euroa vuodessa. Valmistumistavoite on 2021 kesällä. Kaupunginhallitus edellytti, että rakennukset sijoitetaan siten, että viheryhteys voidaan säilyttää mahdollisimman laajasti kiinteistön länsiosassa. Kaupunginhallitus suosittaa, että hankesuunnitelmasta poiketen osa paviljongista toteutetaan kaupungin omistamalle viereiselle kiinteistölle.

Varistoon uusi päiväkoti

Kaupunginhallitus hyväksyi Kelokuusen päiväkodin tarveselvityksen. Päiväkoti on 168-paikkainen ja se korvaa Variston päiväkodin ja lisäksi vastaa Myyrmäen alueen lapsimäärän kasvuun. Päiväkodin kustannusennuste on noin 8 miljoonaa euroa. Rakentaminen ajoittuu vuosille 2022–2023.

Pirttirannan kaavamuutos nähtäville

Kaupunginhallitus päätti asettaa nähtäville Pirttirannan loma-asumisen kaavan, joka muuttaa alueen käyttötarkoituksen loma-asuntoalueeksi. Alue varataan yksiasuntoisille ja yksikerroksisille loma-asunnoille. Rakentaminen perustuu palstakohtaisiin rakennusaloihin, ja rakennusoikeuden määrä on yhtä suuri jokaiselle rakennusalalle. Rakentaminen edellyttää, että tulvakorkeus on huomioitu Vantaan kaupungin tulvaohjelman ja rakennusjärjestyksen mukaisesti.

Julkaistu: 14.12.2020 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter